Grote zes uit bouw doen nog steeds aan vooroverleg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bezit agenda's en gespreksnotities waaruit blijkt dat de grootste zes bouwbedrijven nog steeds betrokken zijn bij verboden vooroverleg....

Van onze verslaggevers Jan Meeus en John Schoorl

Volgens bronnen rond het bouwfraude-onderzoek blijkt uit de gegevens dat er over meerdere projecten is gesproken. 'Ze zitten nog steeds bij elkaar', stelt een ingewijde. Over welke projecten werd gesproken, is niet bekend. Het is ook onduidelijk of het ging om prijsafspraken of het verdelen van werk. Beide zijn verboden.

In maart meldde de NMa dat bij de bovengenoemde bedrijven invallen waren gedaan. Naar nu blijkt is daar toen belastende informatie gevonden. De Tweede Kamer reageerde donderdag geschokt op de mededeling van minister Kamp van VROM dat er binnen de bouw nog steeds verboden vooroverleg plaatsvindt. Kamp wist niet dat het om de top van de Nederlandse bouwbedrijven gaat.

De bouwbranche stelde donderdag bij monde van voorzitter Elco Brinkman dat verboden praktijken hard moeten worden aangepakt. Brinkman probeert al sinds het begin van de bouwfraude-affaire, eind 2001, het imago van de branche te verbeteren. Zijn woordvoerder verklaarde dan ook dat het een grote schok zal zijn als blijkt dat alle grote bouwbedrijven recent nog betrokken zijn geweest bij verboden praktijken.

Ook het onderzoek van het Openbaar Ministerie breidt zich nog immer uit. Deze week werden opnieuw vijf medewerkers van bouwbedrijven aangehouden. Het aantal verdachten staat nu op 88. De NMa heeft sinds het begin van het bouwfraude-onderzoek eind 2001 bij 45 ondernemingen op 74 locaties invallen gedaan. Er zijn inmiddels zes rapporten opgesteld over vermeende afspraken. In tien zaken wordt nog onderzoek gedaan.

De bouwbedrijven reageerden furieus op de laatste NMa-actie in maart. Volgens Heijmans was er sprake van onrechtmatige inval. Dochterbedrijven van HBG en Volker Wessels stapten zelfs naar de rechter omdat de NMa computerbestanden onrechtmatig zou hebben gekopieerd. Tijdens de zitting bleek dat het zou gaan om een kartelovereenkomst tussen de zes bedrijven met een looptijd van vier jaar.

De rechter vindt dat de NMa-invallen rechtmatig zijn verlopen, maar oordeelde wel dat de NMa de gekopieerde computerbestanden alleen mag inzien in het bijzijn van medewerkers van de bouwbedrijven. Privé-gegevens van de medewerkers moet de NMa weer afstaan.

Vooroverleg over het verdelen van werk is binnen de bouwbranche gebruikelijk. Uit een contract dat de bouwbedrijven hebben afgesloten met luchthaven Schiphol blijkt dat de bouwers hebben toegegeven dat het werk op de luchthaven onderling is verdeeld. De bouwbedrijven stellen echter nadrukkelijk dat de prijs niet is opgedreven.

PvdA-Kamerlid Adri Duijvestein, die lid was van de parlementaire enqûetecommissie Bouwnijverheid, is niet verbaasd over de nieuwe onthullingen. 'Ze hebben er geen belang bij om te stoppen.'

Meer over