Grote uitzendbureaus ruziën met kleine

In de uitzendbranche is ruzie ontstaan tussen twee belangenorganisaties. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) verwijt de Algemene Bond voor Uitzendbureaus (ABU) een te dominante rol....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De NBBU is teleurgesteld omdat het buiten de gesprekken wordt gehouden tussen de Arbeidsbureaus en grote uitzendorganisaties over verdere samenwerking. De ABU vertegenwoordigt voornamelijk die grotere uitzendorganisaties.

Al geruime tijd praten in diverse Nederlandse gemeenten Arbeidsvoorziening en uitzendorganisaties als Start en Vedior over een betere onderlinge samenwerking en begeleiding van werkzoekenden naar werk. In dat overleg spreekt ook de ABU, als belangenorganisatie, een woordje mee. De NBBU is verbolgen over het feit buiten de onderhandelingen gehouden te worden. Bij de NBBU zijn ongeveer tweehonderd kleine uitzendbureaus aangesloten.

De onvrede is volgens secretaris Van Groeningen van de NBBU uitvloeisel van een groot aantal meningsverschillen tussen de twee organisaties. De NBBU beschuldigt de ABU ervan zijn machtspositie te misbruiken en de kleine uitzendorganisaties te discrimineren.

Directe aanleiding voor de klacht is de overeenkomst die het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening (CBA) met de ABU heeft gesloten over de levering van gegevens van bij de arbeidsbureaus ingeschreven werkzoekenden. De NBBU is volgens Van Groeningen buiten die onderhandelingen gehouden. 'Wij willen een gelijke behandeling. Wat nu is gebeurd, is onzorgvuldig.'

Tussen de twee bonden is ook verschil van mening over de invoering van een pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. Een bedrijfstakpensioenfonds voor de hele branche is volgens de NBBU van de baan, omdat dit te duur is voor de kleine uitzendbureaus. De NBBU wil nu een eigen regeling in het leven roepen. Ook aan andere dure branchebrede regelingen, zoals een scholingsfonds, zal de NBBU niet deelnemen. De instelling van dit fonds is tussen ABU en FNV Bondgenoten overeengekomen.

De CAO-onderhandelingen tussen FNV, CNV en de Unie en de kleine uitzendbond zijn eind vorige maand vastgelopen. De NBBU is niet van plan de met de ABU overeengekomen CAO mede te ondertekenen. De NBBU wil alleen een CAO afsluiten met de kleine vakbond OVB, waarmee het al eerder een overeenkomst heeft gesloten.

Meer over