Grote steun voor manifest schoolbestuurders tegen lerarenregister

Ruim zeventig schoolbestuurders, die samen meer dan duizend basisscholen vertegenwoordigen, hebben een manifest ondertekend tegen het lerarenregister. Dit register moet inzage bieden in de kwaliteit van leraren op diverse scholen. De opstellers van het manifest ‘Stop dit lerarenregister’ stellen dat zoiets complex als onderwijskwaliteit zich niet simpel laat meten en invullen in een standaardlijst.

Leerlingen beoordelen met behulp van de app OnzeLes op hun telefoon hun leraar. Foto ter illustratie. Beeld Marcel van den Bergh
Leerlingen beoordelen met behulp van de app OnzeLes op hun telefoon hun leraar. Foto ter illustratie.Beeld Marcel van den Bergh

Eerder dan de schoolbestuurders uiten de onderwijskoepels grote bezwaren. Het register is een initiatief van oud-staatssecretaris Sander Dekker. Minister Slob van Onderwijs wil daarmee verder, maar als grote aantallen schoolbestuurders weigeren hun leraren erin op te nemen, komt het bestaan ervan op losse schroeven te staan.

In de optiek van de schoolbesturen getuigt het initiatief van weinig anders dan een gebrek aan vertrouwen in de de leraren zelf. ‘Is er een register nodig om te meten of de professionalisering van leraren wel deugt?’, vragen de opstellers van het manifest zich af. Docenten voeren ‘dagelijks gesprekken over hun vak met collega’s, onderwijsdeskundigen, ouders en leidinggevenden’. Een controlesysteem van de overheid zou ontmoedigend werken. De leraren hekelen ook de nadruk die in het register wordt gelegd op ‘formele leersituaties’. Groei en professionaliteit van docenten zijn eerder ‘merkbaar en zichtbaar’ dan meetbaar, stellen zij.

Het lerarenregister vloeit voort uit de wet ‘Beroep Leraar en Lerarenregister’ die sinds 1 augustus 2017 van kracht is. In de onderwijsbranche was het enthousiasme van begin af aan zeer gering. Vooral het feit dat het register van het bovenaf werd opgelegd en niet vanuit de branche zelf kwam, zette kwaad bloed. In november 2016 diende Leraren In Actie een petitie tegen het initiatief in bij de Eerste Kamer.

In het huidige manifest verklaren de schoolbesturen de gevraagde gegevens simpelweg niet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs te zullen aanleveren. Collega-besturen wordt opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. Of leraren zelf gegevens verstrekken, is hun eigen afweging. ‘Leraren kregen de afgelopen jaren minder en minder ruimte om zelf aan hun professionele ontwikkeling te werken. Te groot werd de controlestructuur in het onderwijs. Het huidige lerarenregister is de kroon op deze deprofessionalisering.’

Meer over