NieuwsPensioenfondsen

Grote pensioenfondsen dreigen volgend jaar toch te moeten korten

De grote pensioenfondsen in Nederland dreigen volgend jaar toch te moeten korten op de pensioenen, ondanks de vorige maand aangekondigde maatregelen van de overheid om massale kortingen te voorkomen.

De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen voldoet nog niet aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid, 90 procent.  Beeld ANP
De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen voldoet nog niet aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid, 90 procent.Beeld ANP

Hun financiële positie verbeterde licht, zo blijkt uit de kwartaalberichten, maar daarmee zijn ze niet uit de gevarenzone. Ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfonds PMT staan er financieel beroerd voor. Als hun situatie eind van het jaar niet is verbeterd, ontkomen ze niet aan een ingreep. ABP had per eind juni voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen slechts zo’n 85 cent in kas.

Bij PFZW ging het om een kleine 86 cent, oftewel een dekkingsgraad van bijna 86 procent. PMT voldeed met ruim 89 procent ook nog niet aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent.

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de fondsen. Ze kenden in het tweede kwartaal wel een beperkt herstel ten opzichte van het dramatisch verlopen eerste kwartaal, waarin tientallen miljarden euro’s aan vermogen in rook opgingen. Maar daar staat tegenover dat de rentes zijn gedaald, waardoor hun financiële verplichtingen verder opliepen.

Volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool is de kans op een korting bij haar fonds ‘reëel’. ‘Maar of dat echt gaat gebeuren hangt af van de ontwikkeling van de economie en vooral van de rente in de komende zes maanden. Uiteindelijk bepaalt de dekkingsgraad van eind december of de pensioenen gelijk blijven of dalen.’ Directeur Peter Borgdorff van PFZW noemt het een ‘zorg’ dat de dekkingsgraad bij zijn fonds op dit moment nog niet hoog genoeg is. ‘De kans op verlaging van pensioenen in 2021 blijft daarmee aanzienlijk.’

Gevarenzone

Meer fondsen verkeren in de gevarenzone. PME, het fonds voor de Metalektro, heeft nu een dekkingsgraad van iets meer dan 90 procent. ‘Maar de bewegingen op de rente- en de aandelenmarkt zijn, mede door de coronacrisis, groot’, zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij PME. ‘Het zal tot het einde van het jaar spannend blijven.’ Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er relatief goed voor, met een dekkingsgraad van ruim 103 procent.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken besloot onlangs de eisen voor de dekkingsgraden van de fondsen tijdelijk te versoepelen wegens de ‘uitzonderlijke economische situatie’. Maar als de grote fondsen volgend jaar moeten korten, betekent dat alsnog een pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders. Dat laatste zou zuur zijn, aldus de fondsen. Vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben vorige maand juist een definitief akkoord bereikt over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel.