Grote ontlading op Aruba na winst premier Eman

De Arubaanse kiezers hebben bij de Statenverkiezingen van vrijdag zittend premier Mike Eman een ruim tweede mandaat gegund. De christendemocraten van de AVP sleepten 13 van de 21 parlementszetels in de wacht, één meer dan ze hadden in de afgelopen regeerperiode.

JEAN MENTENS

ORANJESTAD - De ontlading onder de aanhangers van de Arubaanse Volks Partij was enorm. Toen de laatste stemmen nog moesten worden geteld, stonden de straten van Oranjestad, nog voor middernacht, vol met duizenden feestende AVP'ers. De stemming zat er goed in, ondanks de drooglegging - van zes uur voor tot zes uur na de verkiezingsdag mocht er nergens alcohol worden geschonken om te voorkomen dat de gemoederen tussen winnaars en verliezers te hoog zouden oplopen.

Oppositiepartij MEP kwam uit op zeven zetels. De liberale PDR slaagde er net niet in een tweede zetel te behalen.

Toen alle 33.123 stemmen voor de AVP binnen waren, werd Eman, de vuisten gebald in de lucht en staande in een open terreinwagen, stapvoets van zijn woning naar het partijgebouw gereden. Daar bereikte de euforie een hoogtepunt. Verscheidene ministers roemden in hun triomftoespraak de 'lider maximo' voor het goede werk dat hij had verricht. Eman zelf beloofde op de ingeslagen weg verder te gaan. Geen woord over bezuinigingen of over de enorme staatsschuld.

Eerder op de dag, toen de premier zijn stem uitbracht, had hij het idee om te sleutelen aan bijvoorbeeld de pensioenen al afgewezen. 'Dat hebben we de afgelopen jaren al in orde gebracht', zei hij.

Bezuinigen

Het idee om bezuinigingen door te voeren om de overheidsschuld van 1,4 miljard euro aan te pakken wierp hij verre van zich. 'Wij gaan geen maatregelen nemen om de staatsschuld terug te dringen', zei hij. 'Wij gaan ervoor zorgen dat de economie verder groeit en dat het begrotingstekort verder afneemt door de belastingen beter te innen. We hebben bewezen de recessie te kunnen keren en negatieve groei om te zetten in positieve. De formule die wij hebben gekozen is om zuurstof te geven aan de economie. Onze economie gaat de komende jaren 4 tot 5 procent groeien, op basis van een andere visie dan snoeien en de bevolking de schuld toeschuiven.'

Sinds het eiland de status aparte verwierf in 1986 is er geen partij geweest met meer zetels in de Arubaanse Staten dan de AVP nu. Zelfs de MEP niet, gesticht door de legendarische Betico Croes, voorvechter van de Arubaanse zelfstandigheid en beschouwd als vader des vaderlands.

Het was een thema dat Mike Eman (52) aansneed in zijn overwinningstoespraak. De centrumlinkse MEP, eeuwige AVP-rivaal, werd met slechts zeven zetels nog verder in de oppositie teruggedrongen en dat zouden ze weten.

Eman sloeg de ogen ten hemel op het eind van zijn toespraak, dankte God met open armen en meende dat de AVP-coryfeeën in de hemel wel content zouden zijn met dit resultaat.

Eman komt uit de familiedynastie van AVP-leiders en heeft de partij weer op de kaart gezet nadat in de jaren negentig het imago van de partij beschadigd was door kopstukken die verwikkeld waren in grimmige corruptieschandalen.

De MEP, ooit een afsplitsing van de AVP na ruzie van Betico Croes met de familie Eman over het leiderschap van de partij, wisselt al tientallen jaren het premierschap af met de AVP. In 2001 leed de AVP nog een zware nederlaag en kwam de MEP acht jaar lang aan de macht.

undefined

Meer over