Grote kans op acties in hoger onderwijs

De kans is groot dat er acties komen in het hoger onderwijs. Er wordt al drie maanden onderhandeld over een nieuwe CAO voor universiteiten en hogescholen, maar de bonden vinden de kloof tussen hun wensen en het bod van de werkgevers onoverbrugbaar....

De primaire arbeidsvoorwaarden in het hoger onderwijs waren voorheen het resultaat van onderhandelingen tussen het ministerie van Onderwijs en de vakbonden. In deze ronde maken de vereniging van universiteiten VSNU en de HBO-raad hun debuut als werkgever van respectievelijk 50 duizend en 30 duizend mensen.

Het CAO-overleg had een koude start doordat de werkgeversorganisaties de CAO voor het basis- en voortgezet onderwijs wilden afwachten voor zij hun loonbod bekendmaakten. Dat bod bleef ver achter bij wat de leraren in de wacht hadden gesleept. Inmiddels zijn HBO-raad en VSNU de bonden enigszins tegemoetgekomen, maar de ruimte tussen hun bod en de looneis van de bonden bedraagt nog altijd zo'n 3 procent.

Ook over de immateriële voorwaarden van de nieuwe CAO is nog geen begin van overeenstemming bereikt. Zo wil de VSNU de ambtenarenstatus voor haar werknemers afschaffen en een 'open' CAO sluiten die door de individuele universiteiten nader kan worden ingevuld. De bonden voelen er niets voor om afstand te doen van de bescherming die het huidige regime hun leden biedt.

Meer over