Grote gifwijk voor miljoenen gesaneerd

Maassluis gaat de bodem in de wijk Steendijkpolder-Zuid drastisch saneren. De gemeente en minister De Boer van Milieu zijn het eens over de verdeling van de kosten van de grote schoonmaakoperatie, die 55 miljoen gulden bedragen....

Van onze verslaggever

ROTTERDAM

Steendijkpolder-Zuid is een van de grootste met gif verontreinigde wijken in Nederland. Het rijk draagt 43,5 miljoen gulden bij aan de sanering, de provincie ruim één miljoen gulden en de gemeente Maassluis ongeveer tien miljoen. Over de sanering van de eveneens met vervuild slib opgespoten wijk Noord Nieuwlandsepolder-Zuid hebben gemeente en minister nog geen overeenstemming bereikt.

Steendijkpolder-Zuid ligt aan de westrand van Maassluis. Er staan 750 huizen en de buurt telt ruim tweeduizend inwoners. In de jaren zestig werd de polder bouwrijp gemaakt met baggerslib uit de haven. De 450 koopwoningen en 300 huurhuizen werden er in de jaren zeventig en begin jaren tachtig gebouwd. In 1983 werd ontdekt dat de bodem zwaar vervuild was.

Wethouder J. Storm (D66) is tevreden over het bedrag dat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) beschikbaar stelt. De gemeente wil de tuinen en een deel van de plantsoenen tot minimaal een meter diep volledig schoon maken. Een deel van de grond wordt vervangen. Onder de huizen wordt isolatie aangebracht. De gemeente wil nog dit jaar een begin maken met de sanering.

In Maassluis is lang gesteggeld over de vraag hoeveel grond zou moeten worden schoongemaakt. Het ging onder andere om, in ambtenarenjargon, de 'leeflaagdikte'. De bewoners van de wijk Steendijkpolder-Zuid en de gemeente wilden aanvankelijk schone grond tot 1,75 meter diep terwijl het ministerie zeventig centimeter voldoende achtte. Bij het bedrag dat het ministerie nu beschikbaar stelt is zeventig centimeter het uitgangspunt.

Wethouder Storm zegt dat door een extra voorziening van zeven miljoen gulden op de gemeentebegroting de bodem tot minimaal een meter diep kan worden gereinigd of vervangen. De norm van zeventig centimeter van het departement doet hij af met 'de afschraapvariant van de minister'.

Voor het reinigen van het vervuilde havenslib is de afgelopen twaalf jaar een aantal oplossingen bedacht. P. Kloet, voorzitter van de vereniging van huiseigenaren, zegt dat 'het heuvelplan' vier jaar geleden bij de bewoners het meeste verzet opriep. 'De gemeente had het onzalige idee de vervuilde grond in de wijk op een hoop te gooien. Dat is van de baan.'

Kloet woont overigens pas vier jaar in Steendijkpolder-Zuid. 'Er zijn in de loop der jaren diverse rapporten verschenen over de vervuiling', zegt hij. 'In de één stond dat de grond heel ernstig verontreinigd zou zijn en in de ander kon je lezen dat het allemaal wel zou meevallen. De inwoners van de wijk zijn niet ziek geworden en ook andere ernstige problemen zijn uitgebleven. Daarom heb ik een huis gekocht. Het is een lekker rustige wijk. Persoonlijk vond ik de gevolgen van de vervuiling niet schrikbarend en op een gegeven moment zou de bodem wel gesaneerd worden, dacht ik.'

Maassluis en de bewoners van Steendijkpolder-Zuid zijn in een rechtszaak verwikkeld over een schadevergoeding.

De gemeente is bereid de bewoners die vertrokken zijn een vergoeding te geven. Zij heeft daar tien miljoen gulden voor gereserveerd. De blijvers krijgen niets. De grond tot minimaal een meter diep schoonmaken, meer dan het rijk nodig acht, is al een ruimhartige geste, vindt Storm.

Maassluis grijpt de bodemsanering aan om Steendijkpolder-Zuid opnieuw in te richten. 'Het is veel laagbouw en een typische woonerfwijk', zegt Storm. 'Het is een beetje een doolhof, horen wij wel eens. We gaan daar iets aan doen nu de wijk toch op de schop gaat.'

Meer over