Grootheidswaanzin waart door Atlanta

Juan Antonio Samaranch vond dat het wel aardige Spelen waren geweest in Atlanta. Een beetje te commercieel van opzet en jammer van die bom in Centennial Park, maar voor de rest wel geslaagd....

Maar Billy Payne weet wel beter. Het is de organisator van Atlanta 1996 enigszins in de bol geslagen. In een redevoering ten overstaan van de plaatselijke grote zakenmannen en -vrouwen zei de advocaat uit Atlanta vorige week dat in de hoofdstad van Georgia absoluut sprake was van de best georganiseerde Spelen uit de Olympische historie.

Payne durfde nog verder te gaan. 'Het waren volgens mij zelfs de best denkbare Spelen.' Complimenteuze brieven hebben Payne op cloud nine gebracht. 'Ik heb werkelijk duizenden juichende reacties ontvangen. Atlanta behoort nu definitief tot de belangrijkste steden ter wereld en de bevolking van de stad moet van het huidige gunstige klimaat gebruik maken om nog meer grootse zaken tot stand te brengen.'

Gunstig klimaat? Zo goed staan Atlanta en zijn Zomerspelen er bij met name de Europese pers niet op. Oef, de Europese pers, spreek uncle Billy er niet van. Volgens hem hebben de vooringenomen verslaggevers uit de oude wereld in juli met oogkleppen op door Atlanta gedwaald.

'Relatief kleine zaken waren alleen voor hen relevant', aldus Payne tegen de grootgeldbezitters van Atlanta. Hij doelde op de organisatorische chaos, de erbarmelijke vervoer en de bom in het lustrumpark.

Het gezeur van de Europeanen, is Payne van mening, heeft de mening van het IOC nadelig beïnvloed. 'Volledig ten onrechte stadgenoten. Laat u niet misleiden. Het is tijd om groot te denken en groot te blijven denken. Payne onpopt zich als Amerika's nieuwe volksstimulator in de geest van onze eigen Ratelband. Zijn preken voor eigen parochie bevorderen het positief denken tot ver buiten Atlanta. Nu al hebben zeven Amerikaanse steden, Houston, Seattle, Boston, Chicago, Miami, New Orleans en Dallas laten weten een gooi te zullen doen naar de organisatie van de Spelen van 2008.

Meer over