Groningse huisbezitters naar rechter

Het getouwtrek in Groningen over de financiële compensatie voor inwoners die te maken hebben met aardbevingen als gevolg van gaswinning, is begonnen. 300 bewoners en drie woningcorporaties stappen naar de rechter om schadevergoeding te eisen voor hun huizen die in waarde zijn gedaald.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANA VAN ES

GRONINGEN - Vorige week maakte minister Kamp (Economische Zaken, VVD) bekend dat Noord-Oost Groningen bijna 1,2 miljard euro compensatie krijgt vanwege de steeds zwaardere bevingen in het gebied. Voor het eerst erkent de regering bovendien dat huizen in de meest getroffen regio - rond Loppersum - door de bevingen minder waard zijn geworden in vergelijking tot woningen elders in Noord-Nederland. Volgens onderzoekers is die waardedaling vooralsnog gering: 2 procent.

'Aangetoonde waardedaling' wil minister Kamp gaan vergoeden, maar pas op het moment dat een huis wordt verkocht. Het bedrag dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het gas uit de grond haalt, daarvoor moet reserveren, is bovendien nog niet bepaald. Volgens Kamp hangt dat af van de omvang van de schade en het aantal verkochte huizen.

Maar de huizenmarkt in het gebied zit muurvast, stellen bestuurders en inwoners van Noord-Oost Groningen. De 300 gedupeerden eisen nu alvast schadevergoeding, terwijl ze nog in hun huis wonen. De afgelopen maanden verenigden zij zich in een stichting die is opgericht door een Gronings advocatenkantoor. In ruil voor 100 euro per inschrijving zegt het kantoor toe tot in hoogste instantie te procederen tegen de NAM.

'Zij zijn het ermee oneens dat minister Kamp schadevergoeding pas wil uitkeren als hun huis wordt verkocht', zegt advocaat Pieter Huitema. 'Zij hebben nu last van de schade. Zolang de bevingen doorgaan, blijft de waardevermindering bestaan. We krijgen nergens signalen dat de bevingen de komende jaren stoppen.' Onder zijn cliënten zijn ook de drie woningcorporaties met onroerend goed in dorpen als 't Zandt en Loppersum, het gebied met de meeste bodemtrillingen.

De NAM en Kamp zoeken de oplossing vooralsnog in 'waardevermeerdering', onder meer door huizen in de getroffen gebieden beter te isoleren, te voorzien van zonne-energiepanelen en door snel internet aan te leggen. Daarvoor is de komende vier jaar 125 miljoen euro gereserveerd. Maar Huitema betwijfelt of die maatregelen zullen bewerkstelligen dat de huizenprijs omhoog gaat. 'Dat is speculatief.'

750 miljoen euro is gereserveerd voor het versterken van bestaande gebouwen en het repareren van schade. Bewoners kunnen een 'nulmeting' laten doen, waarbij zwakke plekken in kaart worden gebracht. Maar een groot deel van dat geld zou de NAM sowieso moeten investeren: het bedrijf is verplicht tot het vergoeden van schade.

Donderdag maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend dat hij zich gaat buigen over de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Daarbij wordt onder de loep genomen wat de NAM en de regering de afgelopen jaren hebben gedaan om de risico's voor de inwoners in het gebied zo beperkt mogelijk te houden.

undefined

Meer over