Groningers wachten nog steeds op vergoeding

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANA VAN ES

GRONINGEN - Vijf maanden nadat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) 1,2 miljard euro uittrok om bewoners van Noordoost-Groningen te compenseren voor de gevolgen van aardbevingen veroorzaakt door gaswinning, ondervinden bewoners van het gebied nog steeds structurele problemen bij het claimen van schade.

Schadeclaims uit het bevingsgebied worden nu nog behandeld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die ook het gas in Groningen uit de grond haalt. Bewonersorganisaties en lokale en regionale bestuurders zien dit unaniem als een verkeerde gang van zaken, omdat de NAM een financieel belang heeft bij het betalen van zo min mogelijk schadevergoeding.

Het uitblijven van een goede schaderegeling is terug te voeren op problemen rond de zogenaamde 'Dialoogtafel'. Dit overlegorgaan is opgericht om de 1,2 miljard euro van minister Kamp uit te geven en zo het vertrouwen van de inwoners in Groningen te herstellen. Maar de Dialoogtafel, begin dit jaar nog gepresenteerd als innovatieve vorm van inspraak, dreigt te verzanden in moeizaam overleg tussen de NAM en vertegenwoordigers van bewoners.

De Dialoogtafel, een overlegorgaan van de NAM, het Rijk, lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, met een vergaderbudget van 6,2 ton per jaar, ziet het als haar belangrijkste taak zorg te dragen voor een onafhankelijke schadeorganisatie die op afstand staat van de NAM. 'De oprichting daarvan is de lakmoesproef van de Dialoogtafel', zegt Jan Kamminga, een van de voorzitters.

Maar de afgelopen weken liep de komst van de nieuwe schadeorganisatie stuk op de houding van de NAM. Die begrijpt dat de organisatie 'op meer afstand' zal komen van het hoofdkantoor in Assen dan nu het geval is, maar wil ook zelf verantwoordelijk blijven. Het is volgens een woordvoerder van de NAM 'zoeken naar een evenwicht'. Een volledig onafhankelijke organisatie vindt de NAM geen optie.

De opstelling van de NAM stuit op verzet van meerdere partijen aan de Dialoogtafel, waaronder de Groninger Bodembeweging, de grootste organisatie van gedupeerde bewoners in Noordoost-Groningen. Op 10 juni zochten de voorzitters van de Dialoogtafel, Kamminga en oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallage (PvdA), contact met Kamp. Hun boodschap aan de minister: 'Wij lopen hier vast.'

Volgens Wallage heeft de NAM daarna een omslag laten zien. 'De NAM zei voor het eerst: we willen dat de Tafel meepraat en vinden dat betekenisvol.' Vanavond wordt aan de Dialoogtafel opnieuw een voorstel besproken over de schadeorganisatie. Van overeenstemming lijkt echter geen sprake.'Er zullen ondoorzichtige afspraken gemaakt worden', vreest bewonersorganisatie GBB.

Aardbevingen in Groningen zijn een politiek thema sinds augustus 2012, toen een zware beving veel schade veroorzaakte. Sinds de gaswinning onder het zwaargetroffen Loppersum is gereduceerd, lijken nieuwe zware bevingen vooralsnog uit te blijven.

Aardbevingen

undefined

Meer over