Groep wil ontslag rechters voor niet aanmelden bijbaan

De Groep Verontruste Burgers wil dat 151 rechters uit de ressorten Leeuwarden en Arnhem worden ontslagen. De magistraten hebben niet opgegeven of ze nevenfuncties bekleden, zoals volgens een op 1 januari van dit jaar in werking getreden wet is vereist....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, Th. ten Kate, heeft 151 klachtbrieven van de actiegroep ontvangen, waarin hem wordt gevraagd de rechters voor te dragen voor ontslag bij de Hoge Raad. De Groep Verontruste Burgers vindt het onaanvaardbaar dat leden van de rechterlijke macht 'de wet aan hun laars lappen'.

De groep had al eerder gesignaleerd dat veel rechters hun nevenfuncties niet opgeven. Een halfjaar na de invoering van de registratieplicht blijken de daartoe bestemde registers nog steeds niet volledig te zijn, constateerde de actiegroep. Bij een aantal gerechten bleek zelfs helemaal geen 'bijbanenregister' aanwezig te zijn.

Van de vijf ressorten heeft de groep er twee onderzocht: Leeuwarden en Arhem. Het gerechtshof en de rechtbank in Arnhem, alsmede de kantongerechten in Tiel, Almelo en Enschede bleken aan de wettelijke verplichting tot opgave te hebben voldaan. Dat was bij de andere zes rechtbanken en 21 kantongerechten gedeeltelijk of in het geheel niet het geval. Het gerechtshof Leeuwarden weigerde inzage.

De Groep Verontruste Burgers vermoedt dat de registratieplicht in de niet onderzochte ressorten net zo slecht wordt nagekomen. De groep vreest dat er belangenverstrengeling optreedt als rechters een oordeel moeten geven in zaken waarin er connecties bestaan met hun bijbaan.

Meer over