Groep Molukse relschoppers veroordeeld tot dienstverlening

De politierechter in Den Haag heeft maandag achttien Molukkers veroordeeld tot straffen variërend van twee maanden cel voorwaardelijk tot dienstverlening voor hun aandeel in de rellen op 25 april voor de Indonesische ambassade....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De groep maakt deel uit van in totaal veertig demonstranten die direct na de rellen werden gearresteerd. Hun is openlijke geweldpleging ten laste gelegd.

Vorige maand werd een van de belangrijkste verdachten, die een agent te lijf was gegaan, al veroordeeld tot vijftien maanden celstraf wegens poging tot doodslag. Tijdens de rellen raakten tien agenten gewond en werd er voor ruim een ton schade aangericht aan auto's en woningen.

De groep die maandag moest voorkomen, zou zich schuldig hebben gemaakt aan het gooien van stenen naar de politie en de Mobiele Eenheid (ME). Ook vernielden ze auto's en ruiten. Een enkeling zou betrokken zijn geweest bij de plundering van een benzinepomp. Officier van justitie mr C. Merx eiste tijdens de zitting gevangenisstraffen van één tot zes maanden onvoorwaardelijk, de hoogste straf die een politierechter kan opleggen.

Rechter mr E. Timmermans hield echter in vrijwel alle gevallen rekening met de persoonlijke situatie van de betrokkene. Ze besloot de geëiste celstraffen om te zetten in dienstverlening, oplopend in het zwaarste geval tot ruim honderd uur. Een negentiende verdachte werd vrijgesproken.

De meeste verdachten, in leeftijd variërend van 18 tot 63 jaar, ontkenden niet dat ze hebben deelgenomen aan de gewelddadigheden. Ze betuigden hun spijt dat de demonstratie, ter gelegenheid van de vijfenveertigste verjaardag van het uitroepen van de RMS (vrije Molukse republiek) zo uit de hand was gelopen.

'Ik was compleet doorgedraaid', erkende de negentienjarige Jacobus N. uit Tiel. 'Ik dacht niet aan het letsel dat ik toebracht. Ik ben ook bereid de schade te betalen.'

Slechts een klein aantal rechtvaardigde het optreden door te verwijzen naar de strijd voor een vrije Molukse republiek. 'Ik betreur de vernielingen, maar het geweld tegen de politie was acceptabel', zei Mario L. (23). 'In de strijd voor de RMS moet heel wat mogelijk zijn.'

Rechter Timmermans hoorde de verklaring verbaasd aan. 'Denkt u echt de zaak gesteund te hebben met wat er op 25 april is gebeurd?', vroeg ze.

Volgens advocaat J. Wattilete, raadsman van een deel van de verdachten, voelden de Molukkers zich vooral verbitterd. 'Dit is niet goed te praten. Het geweld was verwerpelijk. Maar deze derde generatie Molukkers voelt zich machteloos. Ze worden niet gehoord. De schreeuw om gehoord te worden leidde tot de uitbarstingen van 25 april.'

De politierechter vond dit echter een al te makkelijke verklaring voor de plotselinge geweldsuitbarsting. Timmermans: 'Alle begrip voor de Molukse zaak, alle begrip voor de gevoelens van wraak en bitterheid. Maar geweld lost nooit iets op.'

De rest van de veertig demonstranten moet in oktober voorkomen.

Meer over