GroenLinks pleit voor verbetering inkomens minima

GroenLinks wil forse inkomensverbeteringen voor de minima. In een tegenbegroting pleit de partij ervoor de economische meevallers te gebruiken voor een stevige injectie in de minima en een behoorlijke inkomensnivellering....

De plannen zijn gunstig voor de werkgelegenheid. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de tegenbegroting doorgerekend en conludeert dat de voorgestelde maatregelen op termijn 55 duizend nieuwe banen opleveren.

Zonder meer geld uit te geven dan het kabinet, wil GroenLinks de uitkeringen met 2 procent verhogen. Werkenden met een minimumloon moeten er via belastingverlagingen 8,5 procent op vooruitgaan, bovenop de 1 procent koopkrachtverbetering die iedereen komend jaar toekomt. Op die manier wordt het minimumloon met bijna 10 procent opgetrokken.

De modale inkomens blijven in de plannen van GroenLinks ongeveer gelijk en tweemaal modaal gaat er 0,75 procent op achteruit. De hele operatie kan budgettair neutraal blijven. Ook de kinderbijslag voor laagbetaalden moet fors omhoog en verdwijnt voor de hogere inkomens.

Meer over