GroenLinks doet voorstel voor nieuw stelsel studiefinanciering 'Schaf rente op studielening af'

GroenLinks wil dat er geen rente meer wordt berekend over leningen aan studenten. De basisbeurs moet met 25 gulden omhoog en ouders moet worden verplicht hun bijdrage in de studiekosten te leveren....

Van onze verslaggever

Jan 't Hart

DEN HAAG

GroenLinks presenteert vandaag haar voorstel voor een nieuw stelsel van studiefinanciering. GroenLinks vindt dat het huidige stelsel van studiefinanciering de financiële onzekerheid bij de student legt, terwijl de verantwoordelijkheid van de ouders niet is vastgelegd.

Het ministerie van Onderwijs calculeert een bedrag in dat de ouders aan de studie van hun kinderen moeten bijdragen. Willen ouders dat niet, of betalen ze maar een deel, dan heeft de student een probleem. Volgens Tweede-Kamerlid M. Rabbae van GroenLinks moet dat veranderen.

De bijdrage van de ouders moet volgens Rabbae door de fiscus worden geïnd. 'Nu kunnen ouders en kind ruzie krijgen over de toelage van de ouders. Die ruzie wordt nu verlegd naar ouders en fiscus.'

De verplichte bijdrage van de ouders geldt in het voorstel tot de student 21 jaar is geworden, de leeftijdsgrens uit het Burgerlijk Wetboek.

Voor dat moment geldt de zogeheten zorgplicht van de ouders. 'Het biedt de studenten zekerheid dat de ouderbijdrage wordt betaald', zegt Rabbae. Daarna kan de student het gat opvullen met een renteloos voorschot.

Studenten die op kamers wonen krijgen, als het aan GroenLinks ligt, 1300 gulden. 'De basisbeurs wordt met 25 gulden verhoogd naar 450 gulden. De ouders betalen 450 gulden als ze het kunnen betalen. Anders krijgen de studenten extra beurs', licht Rabbae toe.

'Voor de rest kunnen ze een lening afsluiten bij de overheid. Daarover wordt geen rente berekend, zoals nu het geval is. Maar als ze minder dan de helft van de studiepunten halen, betalen ze wel rente.'

GroenLinks wil het systeem flexibel maken door studenten de kans te geven voor meerdere jaren met hun studie te stoppen, zonder dat ze het recht op hun beurs verliezen. 'Nu krijgt niemand een beurs meer als hij ouders is dan 27 jaar', zegt Rabbae.

'In ons voorstel moet je voor die leeftijd beginnen. Ook vinden we dat je na een aantal jaar moet kunnen gaan werken. Een student rechten kan bijvoorbeeld beslissen naar een advocatenkantoor te gaan. Die krijgt dan een dossierdiploma mee: een overzicht met behaalde vakken en resultaten. Later kan ze de studie eventueel weer oppakken.'

Meer over