Groen tanken na de grote oliebollenorgie

Het is een week na de grote oliebollenorgie: wat doet u met die frituurpan vol gebruikte olie? Gewoon door de wc spoelen is niet zo'n briljant idee. Dat vet verstopt het riool. Gewoon bij het huisvuil - in een fles, tenzij je dol bent op lekker vette vuilniszak - is een iets betere optie. De frituurolie wordt dan met het andere afval verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) en levert opnieuw energie. Maar doordat er naast - goed brandbare - olie ook bijvoorbeeld metaalresten en groenafval in het afval zitten, is het rendement van een AVI vrij laag.


Weggooien is bovendien zonde, zegt Milieu Centraal. Frituurolie is een geconcentreerd en hoogwaardig restproduct met nog heel veel gebruiksmogelijkheden. Reden voor het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën om te starten met gescheiden inzameling van frituurvet. Dus gewoon terug in de fles die olie en hup, in de gele kliko bij de supermarkt, milieustraat of sportclub. Wat gebeurt er dan mee? Een klein deel wordt gerecycled als grondstof voor reinigingsmiddelen of shampoo of dient als brandstofalternatief voor gas en kolen in elektriciteitscentrales of warmtekrachtinstallaties, beide veel efficiënter dan AVI's. De resterende 95 procent wordt bewerkt tot biodiesel: brandstof voor auto's en een hernieuwbare grondstof, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die op raken en voor veel CO²-uitstoot zorgen.


In de EU is het verplicht een percentage biobrandstof in autobenzine en diesel te verwerken. In 2010 was dat 5,7 procent en in 2020 moet 10 procent van de autobrandstof 'bio' zijn. Maar bij toepassing van restproducten, zoals frituurolie, mag het percentage biodiesel dubbel worden meegeteld. Want voor biodiesel kunnen ook 'nieuwe' grondstoffen worden gebruikt, zoals raapzaad- , palm- of zonnebloemolie of bio-ethanol uit graan of suikerbiet. Landbouwgrond is schaars en kostbaar. En doordat de 'gewone' consumptie van deze producten ook blijft bestaan, is de kans groot dat er meer landbouwareaal nodig is (waarvoor bijvoorbeeld bossen worden gekapt) om aan de extra vraag voor biodiesel tegemoet te komen. Gebruikte frituurolie kost geen extra landbouwgrond en is dus een véél betere keuze als biodieselgrondstof, zegt onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft. Dus als je je oliebollenolie inlevert, begin je het nieuwe jaar niet alleen slanker, maar ook groener.


Meer over