Groen in rode vermomming

Er zijn winkels die ze Vitalientjes noemen, terwijl het gaat om tomaten met Milieukeur. En die zijn beter voor mens en milieu....

Wat biologisch (EKO) is, weet iedereen tegenwoordig wel, maar met Milieukeur ligt dat anders. Allereerst is het keurmerk niet beperkt tot voeding, maar kun je het ook tegenkomen op bijvoorbeeld vloerbedekking, meubelen, brandblussers, planten en bij aanbieders van groene energie. Verder is het assortiment voedingsmiddelen met Milieukeur (nog) vrij beperkt: aardappels, een aantal vooral vollegrondsgroenten zoals sla, kool en spinazie en varkensvlees. En sinds kort tomaten. Het tomatenteeltbedrijf Royal Pride Holland is als eerste glasteeltbedrijf gecertificeerd voor het nieuwe Milieukeur Duurzame Glasgroenten.

Wat is Milieukeur nou eigenlijk? Het keurmerk staat onder supervisie van de onafhankelijke Stichting Milieukeur (SMK), die het verleent aan producten of diensten die aantoonbaar beter voor het milieu zijn dan hun gangbare evenknieën. Het gaat hierbij dus niet om absolute waarden: SMK stelt – bij groenten – milieueisen die te realiseren zijn door een kwart van de de telers. Zo mogen er nog wel een aantal gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen worden gebruikt. Maar daarnaast stelt SMK flinke eisen aan water- en energiegebruik, afvalverwerking en verpakking. Bovendien moeten glastelers het licht van hun kassen ’s nachts afschermen.

Dit verschilt dus nogal van de biologische teelt, waarbij absoluut geen kunstmest en geen chemische middelen gebruikt mogen worden. Maar EKO stelt weer geen eisen aan energie-, licht- en watergebruik. Verder worden EKO-groenten altijd in de volle grond geteeld, terwijl Milieukeurtelers (zoals Royal Pride) ook substraat mogen gebruiken. Wat is nou beter? Dat is eigenlijk niet te zeggen, zegt Milieu Centraal. De eisen van Skal, de certificeerder van biologische producten, zijn strenger maar beperkter. Die van Milieukeur breder maar flexibeler.

De Milieukeur-tomaten van Royal Pride liggen bij C1000 onder het label ‘Weet wat je eet’, een (vrij onbekend) initiatief van onder meer Milieudefensie, dat zich vooral richt op bestrijdingsmiddelen, en bij Hoogvliet en COOP onder de nietszeggende naam Vitalientjes.

Waarom niet meteen het Milieukeur erop gezet? ‘Onze leverancier gebruikt Vitalientjes als handelsnaam’, zegt een woordvoerder van Hoogvliet. ‘Maar we gaan zo snel mogelijk Milieukeur op de tomaten zetten.’

Loethe Olthuis

Meer over