Groeiende woede onder shi'itische leiders Irak

Onder shi'itische politieke en geestelijk leiders groeit woede over wat zij een 'vernietigingscampagne' van shi'ieten noemen. Bij een aanslag in de voor shi'ieten heilige stad Karbala kwamen donderdag zeker 63 mensen om....

Abdel Aziz al-Hakim, leider van de Opperste Raad voor de IslamitischeRevolutie in Irak (SCIRI), die aan het hoofd staat van de conservatieveshi'ieten die de verkiezingen van 15 december wonnen, legde deverantwoordelijkheid donderdag bij de Amerikanen en hun bondgenoten.

'De multinationale troepenmacht heeft in december grote drukuitgeoefend op de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken, en zo isverhinderd dat ze hun rol vervullen door jacht te maken op terroristen enhet leven van onschuldige Irakezen te beschermen', zei Al-Hakim.

Hij doelde op de kritiek die het Iraakse leger en politie kregen nadathet Amerikaanse leger gevangenissen vond waarin was gemarteld. Shi'ietenvinden dat het leger en politie te laks optreden sinds de martelschandalen.

'Onze mensen zullen niet lang geduldig blijven jegens deze laffemisdaden uit naam van het geloof', aldus Al-Hakim, die verwees naar 'hetcomplot van Abu Musab Al-Zarqawi', die eerder namens Al Qa'ida heeftverklaard de shi'itische 'ketters' te willen uitroeien.

De Iraakse premier Jaafari wees het geweld af als een poging hetpolitieke proces te laten ontsporen op een moment dat vooruitgang werdgeboekt. Er is sprake van van pogingen om soennieten aan een brede regeringte laten deelnemen, waardoor de soennitische opstand verzwakt zou worden.

Het is het afgelopen jaar in Karbala, in vergelijking met andereIraakse steden, relatief rustig geweest. In maart 2004 echter kwamen bijeen gecoördineerde serie zelfmoordaanslagen op shi'itische heiligdommenin de stad 181 mensen om het leven.

Meer over