Groei economie valt volgens laatste cijfer weer iets mee

De Nederlandse economie blijkt in 1994 met 2,7 procent iets harder gegroeid dan onlangs nog werd aangenomen. Volgens het laatste kwartaalbericht van Centraal Bureau voor de Statistiek CBS was op 2,5 procent groei van het bruto binnenlands produkt gerekend....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De nettowinst in het bedrijfsleven steeg met 17 procent. De toegevoegde waarde nam toe met 4 procent. De bedrijfsinvesteringen bleven achter. Van de toegevoegde waarde is 21 procent geïnvesteeerd. De groei van de werkgelegenheid blijft sterk achter met een minieme 0,1 procent.

Een aantal factoren maakt dat het reële nationale inkomen krachtig steeg, met 3,6 procent. Vooral de buitenlandse handel blijkt toegenomen. De uitvoer steeg met 5,3 procent. Voor het eerst sinds jaren komt de groei van de invoer daar met 7,5 procent bovenuit. Daar staat tegenover dat Nederland voor het eerst sinds 1977 meer loon, rente en dividend uit het buitenland ontving dan het aan het buitenland betaalde. De prijsontwikkeling in Nederland ten opzichte van het buitenland was gunstig, wat leidde tot een verbetering van de ruilvoet.

Het aantal banen (omgerekend naar voltijd) is in 1994 met slechts 0,1 procent toegenomen. Het gevolg is dat de totale arbeidsproduktiviteit met 2,4 procent steeg. Eigenlijk is het aantal banen gedaald met 11 duizend. Maar het aantal gesubsidieerde banen in het kader van Jeugdwerkgarantiewet en banenpools steeg met 12 duizend.

Het aantal zelfstandig ondernemers blijkt in 1994 ook gegroeid met 2,5 procent. In Nederland zijn er nu (naar voltijd omgerekend) 5,3 miljoen banen voor werknemers onder waarvan 734 duizend bij de overheid. Het aantal zelfstandig ondernemers is 652 duizend.

De meest recente cijfers van het CBS over de ontwikkeling van de Nederlandse economie dit jaar hebben betrekking op het eerste kwartaal, waarin de groei uitkwam op 3,4 procent. Na correctie - vanwege één werkdag minder in het eerste kwartaal van 1994 - bedroeg de groei 2,8 procent.

Meer over