Grieks-Cyprus voelt zich bekocht door Kofi Annan

VN-chef Kofi Annan heeft dinsdag een gewijzigd plan voor de vereniging van Cyprus voorgelegd aan de betrokken partijen die bijeen zijn in het Zwitserse wintersportoord Bürgenstock....

De beide partijen - gesecondeerd door de premiers van Turkije en Griekenland, Tayyip Erdogan en Kostas Karamanlis - moeten vandaag zeggen of ze akkoord gaan met het plan. Dat voorziet in een federale staat met een zwakke centrale regering en twee delen die een grote autonomie bezitten. Het plan-Annan bestaat uit een document van 220 pagina's, vergezeld van 9000 pagina's bijlagen.

Worden de partijen het niet eens, dan mag Annan zelf een beslissing nemen over de strijdpunten. Het uiteindelijke resultaat wordt op 20 april in twee afzonderlijke referendums voorgelegd aan de Grieks- en Turks-Cyprioten. Keuren die het resultaat goed, dan kan een verenigd Cyprus per 1 mei toetreden tot de Europese Unie. Zo niet, dan wordt alleen Grieks-Cyprus lid.

Kofi Annan sprak bij de presentatie van zijn jongste versie van een win-win situatie, maar een Grieks-Cypriotische onderhandelaar verklaarde dat Annan 'ons een boterham en een kop koffie heeft gegeven en aan hun (de Turks-Cyprioten, red.) een vijfgangendiner met champagne.'

Dat zien de laatsten anders. Volgens een Turkse onderhandelaar komt 'met dit plan een eind aan de internationaal erkende Grieks-Cypriotische staat, terwijl de niet-erkende Turks-Cypriotische staat een internationale identiteit krijgt als deel van een nieuwe, verenigde staat'.

Ofschoon de details van het gewijzigde plan niet zijn gepubliceerd, valt op te maken uit uitlatingen van de betrokken partijen dat de autonomie van Turks-Cyprus niet wordt verstoord als Grieks-Cyprioten zich daar vestigen. Van de Grieks-Cyprioten die na de Turkse invasie van 1974 zijn gevlucht, mag slechts een beperkt aantal terugkeren: niet meer dan 18 procent van het aantal Turks-Cyprioten.

Annan heeft een concessie gedaan aan Ankara: Turkse militairen mogen tot in lengte van dagen op het eiland blijven, met dien verstande dat hun aantal tot 650 zal worden teruggebracht als Turkije lid wordt van de EU. Hun aantal wordt nu geschat op 40 duizend.

De Turks-Cypriotische premier Mehmet Ali Talat liet zich niet verleiden tot een oordeel. Hij acht het daarvoor nog te vroeg.

Meer over