Gretta's profiel is voor sommige lezers te privé

Door een dorpsrelletje in Amsterdam-Zuid over een Palestijnse vlag is Gretta Duisenberg-Bedier de Prairie in de schijnwerpers van de media komen te staan....

Maar de hoofdpersoon, Gretta Duisenberg, echtgenote van de president van de Europese Centrale Bank, én de actuele achtergrond van de ruzie - het Israëlisch-Palestijnse conflict - tilden de dorpsrel in zekere zin uit de sfeer van het kleinzielige en ordinaire. Met de artikelen 'Die vlag is helemaal niet van Arafat' en 'Wapperplekken gezocht voor Gretta's vlag' leverde de Volkskrant kopij die lezenswaard, interessant en ook relevant was.

Een idee om een profiel te maken van Gretta Duisenberg - wie is deze vrouw? - lag voor de hand. Dit profiel verscheen op 4 juni onder de kop 'Vastbesloten vrouw met overtuigingskracht'. Sommige lezers reageerden afkeurend.

Een lezer vond het verhaal beneden elk niveau. 'Het is exact dezelfde riooljournalistiek die in bladen als Story en Weekend wordt bedreven', schreef hij. Het artikel - geschreven door een verslaggeefster en verslaggever - was, aldus deze lezer, 'uitermate seksistisch', omdat ook gerept werd over het privéleven van Gretta Duisenberg. Zouden de auteurs op dezelfde wijze schrijven over de in het artikel aangehaalde mannen, vroeg hij zich af.

Een lezeres is 'de relevantie ontgaan' van het profiel dat de krant heeft gemaakt van Gretta Duisenberg. 'Is het van belang te weten wie de vroegere relaties van mevrouw G. Duisenberg waren?' Ook deze lezeres vraagt zich af of de krant gewag gemaakt zou hebben van die relaties, als het over een 'mannelijke fakkeldrager' was gegaan? En waarom moest er gemeld worden dat Gretta Duisenberg 'ook zo mooi en aardig is'?

Vervolgens was er toch nog een lezer 'dankbaar' voor het 'informatieve artikel' over 'Gretta D.' Reactie van die lezer: 'Nu kan ik eindelijk mijn abonnement op Privé opzeggen.'

Gretta Duisenberg zelf had, in tegenstelling tot deze lezers, bij de redactie géén bezwaar kenbaar gemaakt tegen dit profiel over haar in de krant. De verslaggevers hadden haar de tekst, naar goed journalistiek gebruik, gemaild vóór het verhaal in de krant verscheen. Zij kreeg dus tijd genoeg om, waar nodig, iets te corrigeren.

Mogen lezers in zo'n geval wel klagen of kritiek leveren op het geschrevene? Kan lezerskritiek op een verhaal dan tóch terecht zijn?

Ik vind dat alle kritiek van lezers op de Volkskrant serieus genomen moet worden. In dit geval gaat het om de vraag of alle informatie in het profiel over Gretta Duisenberg wel relevant was én of de krant roddelbladenjournalistiek bedrijft.

De geciteerde lezers ergeren zich duidelijk aan de vermelding van verschillende intieme verhoudingen die Gretta Duisenberg met diverse bekende heren heeft gehad. Was die informatie relevant voor het profiel?

Jazeker, aldus de verslaggevers. 'Want Gretta was in de jaren zeventig bevriend met CIA-agent Philip Agee, verdacht van banden met KGB en Cubaanse geheime dienst. Ook had zij banden met het Trans National Institute (TNI) in Amsterdam dat de interesse had van de BVD. Dat zij met Hans van Mierlo, begin jaren tachtig minister van Defensie, en eerder met TNI-oprichter Basker Vashee een relatie had gehad, was vanuit dat oogpunt relevant voor een profiel.'

Als het echter om relevantie gaat, had ik op zijn minst ook wel Gretta Duisenbergs eigen visie over deze periode willen lezen. In een profiel over haar was dat niet misplaatst geweest. De hoofdpersoon was, begrijp ik, rond de publicatiedag onbereikbaar. Soms - als het nieuws ertoe dwingt - moet inderdaad haast gemaakt worden met een profiel. Maar in dit geval, de affaire speelde immers al weken, leek me dat niet (meer) nodig. Nu zou de lezer beter bediend zijn geweest met een degelijk dan met een haastig verhaal.

Maar het Duisenberg-profiel is daarom nog geen 'roddeljournalistiek'. De verslaggevers hadden, vind ik, een serieus motief om privé-aspecten onder de loep te nemen. Het had evenwel niet misstaan als dát wat duidelijker uit de verf was gekomen.

Meer over