Grens

Waar ligt de grens tot waar we in Nederland een partij als de SGP tolereren? Een partij die (in strijd met Artikel 1 van de Grondwet) discrimineert naar geloofsovertuiging bij het beantwoorden van de vraag of Máxima een geschikte huwelijkspartner is voor Willem-Alexander....

Een minderheidspartij die haar definitie van een huwelijk, namelijk voorbehouden aan paren van verschillend geslacht, denkt te kunnen opleggen aan de maatschappij.

Een partij die, zelfs volgens eigen beginselen (artikel 2), antidemocratisch is.

Ik denk dat met het refereren naar nazi-praktijken bij de behandeling van de euthanasiewet die grens ruim overschreden is.

Meer over