Gratis pinnen in het buitenland

Rekeninghouders bij Nederlandse banken kunnen vanaf 1 juli gratis pinnen in de lidstaten van de Europese Unie. Friesland Bank en SNS Bank, de nummers vijf en zes in Nederland, hebben dat besluit al genomen....

Op dit moment kost pinnen in het buitenland bij SNS Bank en Friesland Bank nog 2,25 euro per geldopname. De banken zullen hun klanten deze week van de tariefswijziging op de hoogte stellen. Vakantiegangers die deze zomer in de eurozone doorbrengen, kunnen door de maatregel veel geld besparen.

ABN Amro neigt ertoe het voorbeeld van de twee kleinere banken te volgen, maar wil nog geen uitsluitsel geven. De bank wil wachten tot de concurrenten Rabobank en Postbank hun plannen bekendmaken. Ook de Rabobank wacht af wat de concurrentie doet. De twee banken van ING (Postbank en ING Bank) 'zullen daar op het geëigende tijdstip mededelingen over doen'.

Fortis in Utrecht zegt in Nederland de markt te zullen volgen. Voor zijn Belgische rekeninghouders maakt Fortis buitenlandse geldopnames en pinbetalingen in de eurozone wel gratis per 1 juli. Dat besluit nam de marktleider in België al in januari.

Voor 1 juli moeten de banken een besluit nemen over de pintarieven voor het binnen- en buitenland. Op die datum treedt een Europese verordening in werking die gebiedt dat tarieven voor pinnen in lidstaten van de EU niet hoger mogen zijn dan de kosten voor het binnenlandse gebruik van de pas.

Precies een jaar later moeten ook de tarieven voor grensoverschrijdende geldovermakingen gelijk zijn aan die voor binnenlandse overboekingen. Omdat de verordening stelt dat het om transacties in euro's gaat, ontspringen Britse, Zweedse en Deense banken de dans. Die landen hebben de euro niet ingevoerd. Banken hebben na de invoering van de verordening grofweg twee keuzes. Of ze verlagen de tarieven van buitenlandse transacties of ze trekken de kosten voor binnenlandse pinhandelingen op tot het niveau van buitenlandse tarieven.

Die laatste optie ligt echter bijzonder gevoelig. 'Als we de binnenlandse tarieven voor geldopnames zouden optrekken, dan hadden we dat inmiddels wel aan onze klanten verteld', aldus een woordvoerder van ABN Amro.

De verordening bepaalt dat klanten ruim van tevoren op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele tariefsverhogingen. Tot nu toe zijn de klanten van de banken nog niet geïnformeerd.

Nederlandse banken lopen naar schatting een kleine 30 miljoen euro mis als ze besluiten om pinnen in de eurozone gratis te maken. Die kosten verhalen ze elders, zegt Norbert Bielefeld, secretaris van de European Payments Council, een Europese belangenorganisatie voor banken, bijvoorbeeld door kosten voor pasjes op te voeren.

Meer over