Gratis bijscholing voor leraren

Leergierige leraren kunnen al vanaf september zich laten bijscholen op kosten van de staat, tot maximaal 10.500 euro.

Van onze verslaggever Gerard Reijn

Dat is een van de onderdelen van het Convenant Leerkracht dat minister Plasterk vorige maand sloot met werkgevers en werknemers.

Vanaf vandaag kan elke leraar een aanvraag indienen via de website van de IB-groep. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Snelheid is geboden, want het eerste jaar is er maar 7 miljoen te verdelen, en in 2009 14 miljoen. Over enkele jaren is de pot aangegroeid tot 80 miljoen per jaar.

De werkgever is verplicht om de docenten gelegenheid te geven tot het volgen van een opleiding.

Floor ter Wal, van de AOb-actiegroep voor jonge leraren Groene Golf, is opgetogen dat de regeling al zo snel is opengesteld. Zij zat in de adviescommissie Rinnooy Kan die het scholingsfonds opperde, en zij beschouwt zichzelf als een van de initiatiefnemers.

‘Dit was een van onze belangrijkste punten, en dat hebben we al zo snel binnengehaald.¿Voor haarzelf is het wel te laat. ‘Ik heb net een directeursopleiding voor het basisonderwijs gedaan. Dat kostte me 4750 euro.’

Ter Wal denkt dat er heel veel belangstelling voor de opleidingen zal zijn. ‘Ik hoor overal om me heen mensen met opleidingsplannnen.¿

Meer over