Graaf Friso?

Prins Friso wordt graaf Friso, maar blijft misschien toch ook een beetje prins, zij het alleen op persoonlijke titel. Toch?...

Chris Breedveld, Rijksvoorlichtingsdienst: 'Er ligt nog geen besluit voor.'

Artikel 9, lid 3 Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis: 'Binnen drie maanden na verlies van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis wordt bij koninklijk besluit beslist over het behoud van de titel Prins van Oranje-Nassau voor degenen die het lidmaatschap hebben verloren.'

Baron J. Taets van Amerongen, werkgroep Adel en Familierecht: 'Friso zou die titel kunnen behouden als hij zich waardevol had betoond voor het Koninklijk Huis. Maar iedereen weet dat Friso zich nooit veel aan het Koninklijk Huis gelegen heeft laten liggen.'

Artikel 13, lid 2: 'Verheffing in de adel bij koninklijk besluit kan uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van leden van het Koninklijk Huis en voormalige leden daarvan drie maanden na verlies van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis.

Taets van Amerongen: 'Dat is een cruciaal artikel in het geval van Friso omdat het in deze gewijzigde tekst ook voor voormaligeleden van het Koninklijk Huis geldt. Dat zou dus kunnen betekenen dat Friso zich straks graaf mag noemen en dat het een erfelijke titel is.'

Van Ditshuyzen: 'Deze hele constructie is er alleen maar op gericht om de kinderen van Friso dezelfde aanspreektitel te geven als de kinderen van Constatijn.'

Paul van der Heijden, scretaris Nieuw Republikeins Genootschap: 'Die poppenkast wordt steeds waanzinniger. Die man zou de consequentie moeten trekken van zijn stap om terug te treden en gewoon burger worden.'

Jan Pommer voorzitter Oranjebond: 'Door de aanspreektitel van graaf is duidelijk dat Friso niet meer valt onder de ministeri verantwoordelijkheid. Ik zie het probleem niet.'

Van der Heijden: 'Ons ledental groeit elke keer als het Koninklijk Huis in het nieuws is. We zitten nu al boven de duizend leden. Je merkt echt een verschuiving. Mensen ergeren zich er steeds meer aan.'

Pommer: 'Er is de laatste tijd wel wat gebeurd en het is nu aan de monarchie om haar waarde te bewijzen. Maar alles is betrekkelijk. Volgend jaar is Beatrix 25 jaar vorstin. Dat wordt een groot feest en dan is alles weer anders.'

Meer over