Google Street View oog in oog met ijsbeer in Canada

Een team van Google Street View is voor de eerste maal oog in oog komen te staan met een ijsbeer tijdens een expeditie in de Noord-Canadese toendra. Het leverde een bijzonder beeld op waarbij automatisch de vraag rijst: 'Wie bekijkt hier eigenlijk wie?'.

Beeld Google

Ter ere van de internationale dag van de ijsberen trok Google richting Manitoba om de habitat van deze met uitsterven bedreigde kolossen nauwgezet te documenteren. Voor een keer was de camera niet op de rug van een medewerker gemonteerd maar vastgemaakt aan een speciaal voertuig, een zogenaamde 'buggy'.

'Het Street View project laat de kijkers kennismaken met de onmetelijke toendra en de migratie van de ijsberen', aldus Krista Wright, directrice van de organisatie PBI (Polar Bears International). 'De dieren bleken niet alleen indrukwekkend maar ook zeer nieuwsgierig. Soms kwamen ze naar onze truck, eentje ging zelfs op zijn achterste poten staan en leunde tegen het voertuig'.

Beeld Google

Het beeldmateriaal van Google Street View zal gebruikt worden om de huidige toestand van de beren in kaart te brengen en de gevolgen van klimaatverandering te bestuderen. Naarmate het zee-ijs verdwijnt, komt de leefwereld van deze prachtige dieren onder de druk te staan. Het is dus hoog tijd dat mensen zich bewust worden van de problematiek. De schitterende beelden zullen daar ongetwijfeld bij helpen. Een groots eerbetoon aan een fenomenaal dier.

Meer over