Golfclub Vejle lanceert primeur bij jubileum Nachtelijke wedstrijd met lichtgevende ballen

Voor zo ver valt na te gaan, heeft Vejle vannacht een wereldprimeur beleefd, die vermoedelijk ook niet direct elders ter wereld navolging zal krijgen....

Niet bekend

Een golfwedstrijd in het pikkedonker, zonder kunstlicht, waarbij gebruik werd gemaakt van op vele tientallen meters afstand zichtbare, lichtgevende ballen die speciaal voor de gelegenheid door een pro van de club uit het buitenland waren gehaald.

Geen hand voor ogen was er te zien, laat staan dat de spelers zich konden oriënteren op de ligging van de holes, van verraderlijke bunkers, van geboomte en struikgewas.

Het was weer een van de gekke ideeën van Jens Malling Pedersen (74), erelid en oprichter van de club, die met deze de aandacht trekkende nachtwedstrijd het begin markeerde van een feestweek ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. Tal van wedstrijden en toernooien worden voor de leden georganiseerd, met als klapstuk het Danish Open voor dames, van 25 tot 27 augustus. Onder de circa honderd deelneemsters bevinden zich de enige vrouwelijke pro van de club, Karina ron, en de Amerikaanse Laura Davies.

Het een kwart eeuw geleden geboren plan om in Vejle een golfclub te beginnen, noemt Pedersen 'het mooiste van mijn gekke ideeën'. De als een Britse aristocraat ogende architect in ruste is getrouwd met een Engelse, die hem in 1967 overhaalde te gaan golfen. Zij had die sport al vanaf haar jeugd beoefend.

De twee werden lid van de golfclub in Kolding, maar dat heen en weer reizen beviel Pedersen op den duur toch niet. Hij stapte dus naar de burgemeester, die hij goed kende, en wist hem er met enige druk toe te bewegen dat de gemeente het huidige golfterrein van ongeveer zes vierkante kilometer kocht, waarop toen een boerenbedrijf was gevestigd.

'Golf was destijds nog nauwelijks bekend in Denemarken. Ik wist uiteindelijk 28 mensen ertoe te bewegen lid te worden. En we begonnen met niets.'

Geld van de bank en privé-stortingen van de eerste leden waren nodig om de oude boerderij te kunnen verbouwen. Het clubhuis kwam in de varkensschuur. Dat het gebouw vijf jaar later afbrandde leek aanvankelijk een drama, maar bleek bij nader inzien een geschenk uit de hemel, toen de gemeente de verzekeringspenningen aan de club schonk en die zo in staat stelde nieuwbouw neer te zetten.

Het indrukwekkende complex dat vervolgens verrees, en dat bij binnenkomst eerder doet denken aan een goed geoutilleerd hotel met receptie, winkels, restaurant en een bar dan aan een sportcomplex, is destijds geheel door Pedersen ontworpen. Terugblikkend zegt de bedaagde pijproker: 'Die club heeft me tien jaar van mijn leven gekost, en een klein fortuin, maar het is het waard geweest.'

Destijds werd begonnen met een bescheiden baantje van negen holes, dat later werd uitgebreid tot elf. Toen besloot de club het gehele complex over te doen aan de gemeente, die ook de bankschuld overnam.

Dat betekende wel een verandering voor de leden, want de gemeente stelde uit democratische overwegingen als voorwaarde dat dan ook iedereen lid moest kunnen worden.

Of dat de verklaring is voor het feit dat de Golfclub Vejle zo snel is gegroeid, dan wel dat de snel gestegen populariteit van deze sport daarvoor verantwoordelijk is, in elk geval is de club met zijn 1500 leden de grootste van het land. Zo groot is de belangstelling, dat de wachtlijst voor het lidmaatschap al is opgelopen tot tweehonderd.

Dat was in het begin wel anders, want Pedersen herinnert zich nog goed dat in Vejle zelfs werd gedemonstreerd tegen de oprichting van de club, die werd beschouwd als een verzameling rijke kapitalisten.

Hij vindt het huidige ledental wel het maximum dat het complex kan hebben. Er zijn 27 holes, verdeeld in drie banen van negen. Door een slim systeem heeft de clubleiding weten te bereiken dat een kleine tweehonderd leden tegelijk kunnen spelen, zonder elkaar in de weg te lopen. Reserveren is zelfs niet nodig, wat zeker wel zou moeten wanneer er geen ledenstop was ingevoerd.

Dat Golfclub Vejle ook buiten de regio aantrekkingskracht heeft, mag blijken uit het feit dat jaarlijks drieduizend green fee players uit binnen- en buitenland, zelfs uit andere werelddelen, een of meer dagen hun sport komen beoefenen op het complex.

Tien man personeel in vaste dienst draagt de dagelijkse zorg voor een vlotte gang van zaken op het complex, waarbij de nadruk ligt op het onderhoud van de grasmat rond de holes, die dagelijks gemaaid moet worden. Dat verklaart de hoogte van de contributie: 1500 gulden voor een echtpaar. Daar staat tegenover dat gepensioneerden voor ruim vijfhonderd gulden lid kunnen worden, en de jeugd onder de 21 voor ruim driehonderd. Pedersen: 'Iedereen moet lid kunnen worden. We zijn echt een democratische club.'

Bas van Kleef

Meer over