Goede doel schiet mis

Problemen met bedrijven en overheidsdiensten? Op=op gaat elke zaterdag op zoek naar antwoorden. Vandaag: een bedelactie en treinkaartjes.

Eén treintraject, twee prijzen

Voor eenieder die er ooit aan twijfelde: Op=op is er voor iedereen. Dus niet alleen voor lezers die voor honderden euro's zijn opgelicht. Nee, wij luisteren naar alle problemen, hoe groot ze ook zijn. De klacht van meneer Wiggelinkhuizen bijvoorbeeld ging - behalve om het principe - om maar een paar euro.

Het zat zo: begin deze maand merkte hij dat er op het traject Amsterdam-Emmen iets vreemds gaande was. Als hij een papieren kaartje uit de NS-automaat trok, betaalde hij 26,80 euro. Maar zodra hij gebruikmaakte van zijn OV-chipkaart werd er 33,20 euro afgeschreven. Terwijl hij geen omwegen of tussenstops maakte en netjes binnen de daluren bleef.

'Hoe kan dat?', vroeg Wiggelinkhuizen zich af. Volgens het OV-loket, de ombudsman van het spoor, wordt een reis die voorheen in handen was van de NS, zoals Amsterdam-Emmen, nu ook deels geëxploiteerd door Arriva. De rit staat sindsdien dus te boek als twee kortere reizen in plaats van één lange. Daardoor is het treintarief van vroeger niet meer van toepassing.

'Een rare regel', geeft de NS toe. Er lopen dan ook besprekingen om het euvel op te lossen. Bovendien is er tot die tijd een manier om dit probleem te omzeilen, zegt de NS. Reist u met meer vervoerders, koop dan een ouderwets kaartje van papier. Scheelt toch weer een paar euro.

Goede doelen hebben het niet makkelijk in deze crisistijd. Ze moeten meerdere tandjes bijzetten om geld én collectanten binnen te halen. In dat opzicht was de brief die het Nationaal Fonds Kinderhulp (motto: 'Voor een beetje gewoon geluk') onlangs rondstuurde niet eens zó gek.

'Beste pleegouders', begint de oproep, 'misschien kent u het Nationaal Fonds Kinderhulp al omdat er wel eens hulp is aangevraagd voor uw gezin. We zetten ons al meer dan vijftig jaar in voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. (-) Omdat te kunnen realiseren, hebben we natuurlijk geld nodig, want Kinderhulp is geheel afhankelijk van giften. Ook ú kunt helpen, en tegelijkertijd geld verdienen voor uw eigen pleeggezin.'

Dat laatste is wel opmerkelijk. Hoe werkt dat? Volgens de brief mag de collectant 50 procent van de collecteopbrengst bestemmen voor het eigen gezin of voor een door hemzelf uitgekozen pleegzorgproject.

Walter van Kaam van het blog Fundraiser Online is 'verbijsterd. Alsof ik water zag branden'. Hijvoorziet allerlei implicaties. Gaat de NFK-collectant eerlijk vertellen dat hij de helft van de gift in zijn eigen zak steekt? Dan staat hij te boek als een bedelaar. Of verzwijgt hij zijn handelwijze? En hoe gaan andere collectanten reageren op het verwijt dat ze de opbrengst aan hun eigen gezin smeren? 'Dit kan dus écht niet', besluit Van Kaam.

Kinderhulp blijkt het volledig met hem eens te zijn. 'Wij betreuren het dat de indruk is ontstaan dat pleeggezinnen zomaar de helft van de opbrengst in 'eigen zak mogen steken'', reageert het fonds. 'Wij willen heel duidelijk stellen dat Kinderhulp nooit direct aan particulieren geld geeft. Wij helpen alleen via een hulpverlenende instantie.'

Er is een 50-procentsregeling, zegt Kinderhulp, maar die houdt in dat de collectant mag bepalen waar de helft van het geld naartoe mag. Dat moet een organisatie zijn binnen de doelstelling van Kinderhulp. Dat kán de organisatie zijn waar het pleeggezin hulp van krijgt.

Door een 'miscommunicatie' is de 'ongelukkig geformuleerde' oproep naar buiten gebracht, aldus Kinderhulp. De ontvangers krijgen een tweede brief, met uitleg en excuses.

Ook voor een dichte deur? Mail naar Op=op@volkskrant.nl

undefined

Meer over