Goed werk

Volgens een onderzoek door Intermediair is Ahold een goed werkgever: stimulerend management, goede financiële prestaties en een informele structuur. De NS daarentegen is saai en doet het slecht bij jong talent....

De eis van goed werkgeverschap relativeert de betekenis van het arbeidscontract. Een contract is niet meer altijd heilig en afspraken kunnen met een beroep op het goed werkgeverschap worden opengebroken. Denk bijvoorbeeld aan de voor zijn eigen functie arbeidsongeschikte werknemer aan wie de werkgever een andere dan de contractuele functie moet aanbieden.

Uitspraken over de goede werknemer zijn schaarser. Daarin lijkt zich een kentering voor te doen. Vorig jaar besliste de Hoge Raad dat een werknemer na ziekte geen aanspraak meer kon maken op zijn eigen (inmiddels vervallen) oude functie. Ook een werknemer dient zich redelijk te gedragen en moet zich aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden bij zijn baas.

Werkgever en werknemer komen elkaar sindsdien vaker voor de rechter tegen. Werkgevers voelen zich gesterkt door de Hoge Raad en werknemers gaan mogelijk door de krapte op de arbeidsmarkt niet meer op voorhand door de knieën. Recent besliste de kantonrechter te Middelburg dat het goed werknemerschap met zich meebrengt dat een werknemer/verkoper een wijziging van rayon moet accepteren. Ook de Rotterdamse kantonrechter verwees in juni van dit jaar naar het goed werknemerschap: de werknemer had gegeven de gewijzigde omstandigheden bij de werkgever, moeten overleggen over een andere functie in plaats van halsstarrig vast te houden aan de contractuele functie. Goed is dus vooral een beetje redelijk.

Meer over