‘Goed journalist geeft elke mening weer’

De netcoördinator bij de publieke omroep roept op meer rechts georiënteerde verkiezingsprogramma’s te maken. Onzin of juist niet?..

Is de publieke omroep te links? Van de vele uitgekauwde discussies over de publieke omroep lijkt deze wel de meest uitgekauwde: Dries van Agt klaagde al over een te linkse pers toen hij nog premier was, en net na het Pim Fortuyn-tijdperk klonk wederom hard de roep om rechtsere journalistiek.

De discussie werd een paar dagen geleden nieuw leven ingeblazen, door Ton F. van Dijk, netcoördinator bij de publieke omroep. In zijn weeklog schreef Van Dijk een stukje over de overwegend linkse verkiezingsprogramma’s die hem voor komend najaar zijn aangeboden. Hij heeft de omroepen gevraagd met voorstellen te komen ‘die ook de rechts-conservatieve hoek belichten’.

‘Ik zeg niet dat het Journaal, of de hele publieke omroep te links is’, licht Van Dijk zijn initiatief toe. ‘Het gaat mij om de flankerende verkiezingsprogramma’s, de profilerende programma’s waarmee de verenigingen zich van elkaar onderscheiden en die samen voor een zo pluriform mogelijke publieke omroep moeten zorgen.

‘Ik ga niet over de inhoud van programma’s, maar ik stel vast dat er volop aanbod is van programma’s vanuit een linkse oriëntatie en nauwelijks vanuit een rechtse, voor zover je natuurlijk nog over links en rechts kunt praten.

‘De VARA gaat een programma maken met Marcel van Dam onder de titel Linkse Directe, de VPRO komt met Freek de Jonge, de IKON komt met Paul Rosenmöller. De TROS bijvoorbeeld is nergens mee gekomen. Ik vind dat daar sprake is van disbalans.’

Mediawoordvoerder Bert Bakker van D66 noemt Van Dijks oproep ‘grote onzin’. ‘Het is zo dat journalisten overwegend naar links hellen, dat is nu eenmaal een kwestie van zelfselectie; linkse mensen worden eerder journalist dan rechtse. Maar je mag van een professionele journalist verwachten dat hij vervolgens de linkse en rechtse politici net zo goed volgt en net zoveel aandacht geeft. En goeie journalisten doen dat ook. Ik denk dat het onderscheid tussen goede en slechte journalisten relevanter is dan tussen linkse en rechtse.’

Laurens Drillich, voorzitter van BNN, vindt het prima dat de discussie weer wordt gevoerd. ‘Het klopt dat bij de publieke omroep te veel één geluid wordt gehoord; in elk geval wordt het zo ervaren. Neem Jeroen Pauw, die ik heel goed ken. Dat is heus geen traditioneel linkse jongen, maar mensen denken dat wel van hem. Voor de balans is het prima om tegenover die Pauwen en Wittemannen ook iets anders te zetten.’

BNN is al enige tijd met de makers van de website Geenstijl.nl in gesprek over een nieuw programma. ‘Maar dat wordt niet per se rechts, en het staat los van de verkiezingen.’ Een verkiezingsprogramma in de traditie van Lijst 0 is wel in de maak. Dat programma – niet rechts en niet links – wordt gepresenteerd door Filemon Wesselink en Sophie Hilbrand en begint in september.

De omroepen hebben nog ongeveer twee weken de tijd om op Van Dijks oproep te reageren.

Meer over