Goed gedrag grote banken stokt

De Nederlandse banken doen hun best om werk te maken van een sociaal en duurzaam beleid, maar vooral bij de grote financiële instellingen schiet het niet erg op. Zo hebben ABN Amro, Aegon en Delta Lloyd vorig jaar niet of nauwelijks nieuwe maatregelen genomen, terwijl ze op veel sociale en milieuonderwerpen al zwak scoren.

VAN ONZE VERSLAGGEVER

AMSTERDAM - Dat blijkt uit de derde Eerlijke Bankwijzer, die vandaag wordt gepresenteerd. Met dit initiatief van onder meer Oxfam Novib, de FNV, Amnesty International en de Dierenbescherming wordt het beleid van de banken jaarlijks onder de loep genomen, in de hoop dat consumenten er rekening mee gaan houden en de banken zo worden aangezet tot verantwoord beleid.

Volgens projectleider Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer is dat na drie jaar ook wel aan het gebeuren, maar zijn de verschillen nog groot achter de koplopers Triodos en ASN Bank, die het lijstje van 'eerlijke banken' met afstand aanvoeren.

De verklaring dat de andere veelal achterblijven ligt voor de hand: door de voortwoekerende financiële crisis hebben ze wel wat anders aan hun hoofd dan de vraag of hun beleid wel voldoende duurzaam en sociaal is.

Maar dat vindt Ras te makkelijk. 'Dan zou verantwoord beleid dus alleen iets voor goede tijden zijn, een mooiweerinstrument. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bovendien zijn er ook banken die midden in de crisis wel vooruitgang boeken.'

De projectleider verwijst daarbij onder meer naar ING, de Friesland Bank, Van Lanschot Bankiers en de Haagse zakenbank NIBC, die vorig jaar hun duurzaamheidsbeleid wel verbeterden. Zo wordt ING geprezen omdat het bij zijn investeringen in de sector rekening is gaan houden met duurzame visserij

'En ABN Amro heeft vorig jaar diverse keren gezegd in 2012 weer bij de koplopers op het gebied van duurzaamheid te willen behoren,' zegt Ras.'

De als duurzaam en sociaal bekend staande Rabobank scoort matig op beleid voor dierenwelzijn en de maakindustrie en heeft 'last' van dochter Robeco. De vermogensbeheerder investeert nog in bedrijven die betrokken zijn bij handel met dictators, maar heeft laten weten het wapenbeleid aan te willen scherpen.

De Rabobank krijgt een pluim voor het actief investeren in het klimaatbeleid en voor de openheid. De onderzoekers konden het antwoord op al hun vragen over uiteenlopende zaken als mensenrechten tot investeringen in olie en gas vinden op de website. 'Bij ABN Amro en ING moesten ze bellen voor een afspraak en werden ze in een apart kamertje gezet waar ze vertrouwelijke stukken mochten inzien.' De mate van transparantie van de meeste banken is sowieso teleurstellend, stellen de partijen achter de Eerlijke Bankwijzer. 'Klanten weten nog steeds niet waarin ze hun geld investeren. Verreweg de meeste banken houden dit angstvallig verborgen.'

Bovendien leeft het gros van de banken het eigen beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) niet altijd consequent na. Bij investeringen in de kledingsector en in varkenshouderijen blijkt dat afspraken over verduurzaming meestal niet worden vastgelegd in de kredietovereenkomsten met bedrijven. Datzelfde geldt voor het zakendoen met bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen.

undefined

Meer over