Godenzoon

In het sportkatern van maandag heb ik alleen het `gedicht` van L. van Gaal gelezen, niet de verdere verslagen van het kampioenschap van AZ....

Gerard Herbers

De column van Bert Wagendorp vond ik wel de moeite van het lezen waard. Maar het sprekendst vond ik de twee foto`s op de beide voorpagina`s. Op de voorkant van de bijlage 2 giet `godenzoon` Van Gaal zijn heilige water over de supporters uit, onder het toeziend oog van God de vader Scheringa. Op de voorpagina staan de pelgrims smachtend te reiken naar een druppel van dat heilige water. Een van de gelovigen heft zelfs zijn kruk omhoog, ten teken dat hij genezen is en weer kan lopen.

Deze foto is een prachtige aanvulling voor de verzameling van Hans Aarsman.

Gerard Herbers, Arnhem

Meer over