nieuwscoronamaatregelen

GGD’s: ‘Het is dweilen met de kraan open als mensen zich niet aan de regels houden’

Het lukt de GGD’s nauwelijks het coronavirus in te dammen met bron- en contactonderzoek. Vooral mensen onder de 40 zijn laks geworden. ‘Het is dweilen met de kraan open’, zegt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepel van de 25 GGD’s.

Drukte op het Scheveningse strand, afgelopen weekend.Beeld ANP

De contactonderzoekers zien dat veel besmette personen bewust contacten verzwijgen tegen de GGD’s. Ondertussen stijgt het aantal besmettingsclusters rap, door contact in de horeca en andere te uitbundige sociale ontmoetingen. ‘Dit risicovolle gedrag leidt tot een stijgend aantal besmettingen en belemmert de GGD’s hun werk te doen.’

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste weken snel op, met name in de vier grote steden maar ook in de regio West-Brabant en Hollands Midden. Die toename heeft volgens de GGD’s in die regio’s primair te maken met het gedrag van mensen. 

Zij zien opvallende overeenkomsten in de situaties die zij tegenkomen en maken zich daarover grote zorgen. Mensen houden zich vaak niet aan de afgesproken anderhalf meter afstand. Er zijn steeds meer feestjes en mensen hebben steeds meer nauwe contacten. Daarnaast houden ook op veel sociale bijeenkomsten, als bruiloften en begrafenissen, de bezoekers onvoldoende afstand tot elkaar.

Thuisquarantaine

Wie zelf is besmet of in nauw contact is geweest met een besmet persoon krijgt het dringende verzoek van de GGD om in thuisquarantaine te gaan. De GGD’s vinden het schokkend dat steeds meer mensen weigeren thuis te blijven. Ook willen sommige besmette personen hun nauwe contacten niet delen met de contactonderzoekers.

De overheid versoepelde het coronaregime per 1 juni, met onder meer het openen van de horeca. Sindsdien kan iedereen met milde klachten zich laten testen. Wie besmet is wordt onderwerp van een bron- en contactonderzoek, om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen, was het idee. 

Voorwaarde is dat mensen zich houden aan de afstandsregels, zich laten testen en hun contacten delen met de GGD’s als zij besmet blijken – en daarna thuisblijven als het wordt gevraagd. ‘Maar als mensen zich niet aan deze regels houden werkt het opgezette systeem niet’, aldus een woordvoerder van de GGD.

Aantal coronabesmettingen verdubbeld: ‘Op den duur zou de zorg weer overbelast kunnen raken’

De verdubbeling van het aantal besmettingen met het coronavirus leidt tot bezorgdheid bij het RIVM en heeft het kabinet ertoe gebracht komende donderdag opnieuw een persconferentie over het virus te houden. Het RIVM is vooral bezorgd over de stijging van het aantal besmettingen onder 50-plussers en de verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnamen.

Zorgen over de ‘sleetse’ manier waarop Rotterdammers met de regels omspringen

Universiteiten en hogescholen hebben hun deuren nog niet geopend, of de eerste corona-uitbraken onder (aspirant-)studenten zijn een feit. De Rotterdamse burgemeester twijfelt of de introductieweek kan doorgaan.

Columnist Kustaw Bessems schreef eerder: Nederland is er klaar voor. Klaar om weer te laat in te grijpen.

Meer over