Gezinshereniging

De eerste klap is een daalder waard moeten de onderhandelaars over een nieuw kabinet hebben gedacht. Wij willen hier minder problemen met buitenlanders en laten we dan beginnen met de toestroom van kinderen!...

De kinderen van een goedverdienende IT'er uit India of van ambassadepersoneel moeten ook 'buiten' blijven, zeker? En hoe zit het met kinderen uit een 'gemengd Nederlands' gezin dat terugkeert naar Nederland, maar die zelf een buitenlandse nationaliteit hebben? Het lijkt een onbekookte maatregel, die een heleboel juridische voetangels en klemmen doet vermoeden.

Op dit nieuwe vreemdelingenbeleid kunnen de Nieuwe Helden van Rechts trots zijn. Niet de vrouwenhandel en mensensmokkel gaan ze aanpakken, de illegale arbeid, de internationale maffia, de huisjesmelkers die met hun overvolle pensions voor zoveel overlast zorgen of de integratie van moeilijk opvoedbare 'Marokkaanse' en 'Antilliaanse' jongens (met een Nederlandse nationaliteit).

De onderhandelende partijen denken ook niet eens diep na of er quota ingesteld kunnen worden voor zowel asielzoekers als migranten uit verschillende beroepsgroepen, zodat wij die tenminste een gastvrij onthaal kunnen bieden. Nee, onze Nieuwe Helden gaan eerst maar eens beknibbelen op de rechten van kinderen.

En herinner ik mij nog goed dat de voornaamste onderhandelingspartner in de formatie zich ooit de gezinspartij noemde?

Meer over