Gezichtssluier

Het Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) Amsterdam gaat het dragen van gezichtssluiers verbieden (de Volkskrant, 7 januari). Alleen in het onderwijs voor volwassenen mogen vrouwen de eerste drie maanden het gezicht bedekken....

Zwolle Koos Nuninga

De omstandigheid dat het ROC Amsterdam kennelijk nog niet bij machte is om de realiteit van onze multi-etnische en multiculturele samenleving te onderkennen, is zonder meer zorgelijk. Ik ben als docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor volwassenen verbonden aan het ROC Drenthe College. Ik zou bij deze alle moslima's in Nederland willen oproepen het dragen van gezichtssluiers, indien samenhangend met een oprechte geloofsovertuiging, met overtuiging voort te zetten. En ten slotte zou ik een klemmend appèl willen doen op alle ROC-collega's om deze regelrechte aanval op onze multiculturele samenleving te pareren met burgerlijke ongehoorzaamheid. Toon respect voor de etnische en culturele identiteit van nieuwkomers.

Meer over