Gewoon lekker meeswingen met Campus Radio

In de Verenigde Staten heeft een beetje universiteit zijn eigen radiozender. Wie er op afstemt, wordt getrakteerd op muziek, heel veel muziek en ook een beetje informatie....

Nederland kent geen universiteitszenders. Stadsradio Rotterdam probeert sinds vorig jaar zomer die leemte enigszins te vullen. Met een half uurtje Campus Radio. 's Avonds om half negen klinkt, voor wie afstemt op 94.6 FM, de herkennings-yell. Natuurlijk alleen op de dagen dat de studenten in de stad zijn. Met de vrijdag, toch altijd nog de dag dat veel studenten met hun OV-jaarkaart huiswaarts treinen, als extraatje.

De Erasmus Universiteit nam vorig jaar contact op met Stadsradio. Of het niet mogelijk zou zijn een programma voor studenten te beginnen. Op een woensdag in augustus zaten de twee partijen om de tafel. Iedereen vond het een goed idee. De maandag daarop werd maar meteen begonnen. Toen nog met hoofdredacteur Marco Mout als motor èn presentator. Hij had in de paar dagen tussen vergadering en eerste uitzending één student gevonden die mee wilde werken.

Negen maanden later bestaat de redactie van Campus Radio uit negen studenten, liggen er zo'n vijftien sollicitatiebrieven van studenten in een la en kan Mout zich meer en meer op de achtergrond opstellen. Stadsradio zorgt voor de faciliteiten, de studenten maken hun eigen programma.

De pizzabakkers in de buurt van het Haringvliet, waar Stadsradio Rotterdam zijn studio heeft, hebben goede klanten aan de redactie van Campus Radio. Op werkdagen komen de redactieleden iets na zessen binnendruppelen. Wie honger heeft, hapt mee in de pizza's. Het bestellen daarvan verloopt net als het samenstellen van het programma: rommelig en met veel geschreeuw en gelach.

Opvallend aan de samenstelling van de redactie is de eenzijdigheid van studierichting. Daar waar de karakters sterk verschillen, studeren veruit de meeste Maatschappij Geschiedenis, en daarvan de media-variant. Ze hebben de voormalig NRC-journalist Henri Beunders als hoogleraar, hadden les van oud-adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant Jan Blokker en krijgen nu onderricht van oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad Wout Woltz.

Campus Radio is voor deze studenten niet alleen leuke vrijetijdsbesteding en gezelligheid. Ze doen vooral ervaring op in een richting waarin ze ook na hun studie graag verder willen. Geen wonder, ze weten dat de AVRO vroeger ook zo'n kweekvijver van talent had, het programma Minjon. Enkelen geven toe: de studie lijdt er wel een beetje onder.

Het half uur Campus Radio is elke dag anders. Op maandag is een vast programma Koken met Margriet. Op dinsdagavond klinken de eerste tonen van het Franse volkslied, de Marseillaise. Daarna volgt de wekelijkse column van Sam, een Franse student uit Lille. Hij is pas sinds kort in Rotterdam, spreekt al goed Nederlands en heeft het hier naar zijn zin omdat de meisjes met het mooie weer steeds mooier worden en nu wil hij wel 'naar Nederland blijven'.

Op de dinsdag is eveneens de redactie van een schoolkrant uitgenodigd. Voor de wedstrijd 'Hoe goed is jouw schoolkrant, leest'ie lekker?' Voor de Erasmus Universiteit zijn deze scholieren potentiële klanten. Voor de scholieren zelf is het een half uurtje kijken in de keuken van de radio. 'Waanzinnig', vinden ze. Vooral omdat het allemaal veel minder formeel gaat, dan ze hadden gedacht. 'Gewoon lekker even meeswingen als er een plaatje wordt gedraaid.'

Donderdag moet Allard vijf minuten aanleveren voor 'De Vereniging'. Elke studentenclub komt een keer aan bod. Ook het Rotterdamse Studenten Corps, al ziet Allard daar tegenop.

Op die momenten blijkt de rol van Marco Mout. Want hoe graag hij 'zijn' studenten ook in het diepe gooit, advies geven doet hij ook. Buiten het bastion van het corps beginnen, raadt hij aan, de heren kort houden, en als zij bot zijn, botte vragen stellen. Zoiets als: wat doet jouw vader eigenlijk?

Elke avond moet er ook een reportage zijn. Van een congres op de universiteit, een happening in de stad, of iets anders dat de studenten aangaat. Mout signaleert dat de studenten de neiging hebben op zeker te spelen en er al snel voor kiezen naar een of ander officieel aangekondigde gebeurtenis te gaan. Agendajournalistiek.

Esther, de 'oudste rot' bij Campus Radio, heeft inmiddels als ze over straat loopt de neiging overal een denkbeeldige microfoon bij te houden. 'Je hoort zoveel en dan raak je benieuwd hoe iets zou klinken.'

Medepresentator Herman valt haar bij. Maar zomaar een keer de straat op gaan, zonder vastomlijnd plan, en dan toch met iets terugkomen: dat durven ze toch nog niet aan.

Aukje van Roessel

Meer over