Gewoon dronken gevoerd

In de regio Eindhoven zijn de aan alcohol gerelateerde ongevallen onder jongeren geteld...

Peter de Graaf

Medische diensten in de regio Eindhoven (ziekenhuizen, ambulances) hebben dit voorjaar tijdens acht achtereenvolgende weekeinden 172 jonge slachtoffers van aan alcohol gerelateerde ongelukken te verwerken gekregen. Een piek (55) lag in het weekeinde van Koninginnedag en het gelijktijdige kampioenschap van PSV. Vooral het aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren tussen 12 en 30 jaar was hoog: 24. In een kwart van de gevallen betrof het kinderen jonger dan 16 jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), waarbij 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn aangesloten. Onderzoekster Denise van Poppel (23), die gezondheidswetenschappen studeert aan de Universiteit van Maastricht en dit najaar op het onderzoek hoopt af te studeren, is geschrokken.

‘Vooral het aantal alcoholvergiftigingen is erg hoog. Bij een alcoholvergiftiging is de alcoholconcentratie zo hoog dat iemand bewusteloos of zelfs in coma raakt. Het verbaast me dat zo veel jongeren hun grenzen niet kennen.’

Drinken jongeren in Zuidoost-Brabant meer dan gemiddeld?

Van Poppel: ‘Dat kan ik niet zeggen, omdat er geen vergelijkbare cijfers van andere regio’s zijn. Gewoonlijk wordt bij de spoedeisende hulp niet standaard geregistreerd of een ongeluk is gerelateerd aan alcoholgebruik. De ziekenhuizen en ambulancediensten in de regio Eindhoven hebben dat op mijn verzoek wel gedaan. Als iemand met een gebroken middenvoetsbeentje binnenkwam, werd gevraagd of hij alcohol gedronken had.

‘Wel gaven politiemensen in interviews aan dat het drinken van alcohol onder de jeugd van Zuidoost-Brabant is ingebed in de cultuur. Het gebeurt op examenfeestjes, op de kermis of met carnaval. Een agent in de Kempen zei: ‘Als er kermis is, gaan jongeren simpelweg niet naar school, maar zitten ze vanaf 10 uur ’s ochtends in de kroeg.’

Zes kinderen tussen 12 en 16 jaar liepen een alcoholvergiftiging op.

‘Schrikbarend dat jongeren die eigenlijk nog niet mogen drinken zo over de schreef gaan. Ik sprak met een meisje van 14, een vmbo-leerlinge. Ze was op stap met acht mannen van 25 jaar. In het café gaven ze haar voortdurend bier te drinken. Dat meisje is gewoon dronken gevoerd en moest met een alcoholvergiftiging op de intensive care worden opgenomen.

‘Schokkend is ook dat ze vertelde dat ze gewoonlijk thuis met een groep vrienden in een schuur of keet drinkt. Dat schatte ze op vijf biertjes op een avond. Er zijn dus ouders die dat goedvinden.’

Wat moet er worden gedaan om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan?

‘Enkele jongeren die ik sprak na een ongeval, zeiden dat ze niet van plan waren minder te gaan drinken. Uit reacties van omstanders blijkt dat het eerder cool wordt gevonden als je dronken bent. De impact van een ongeluk is klein en heeft kennelijk geen invloed op het drankgebruik.

‘Daarom is de noodzaak van ingrijpen in de omgeving zo groot. Zelf doen ze het niet. Er kan een combinatie van maatregelen worden genomen. Zo moeten bijvoorbeeld de happy hours worden aangepakt, zodat jongeren zich niet meer voor weinig geld klem kunnen zuipen.

‘Daarnaast kunnen de ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zij moeten hun kinderen simpelweg niet toestaan te drinken.’

Meer over