Gevechten tussen moslims en christenen eisen 36 doden

De Indonesische militaire top heeft gisteren gepleit voor het uitroepen van de noodtoestand op de Molukken. Tijdens aanhoudende felle straatgevechten tussen christenen en moslims in Ambon zijn zondag 36 doden gevallen....

Volgens de Indonesische commandant W. Adisutjipto moet alsnog de noodtoestand op de Molukken worden uitgeroepen. President Wahid is met de militaire top en de inlichtingendiensten overeen gekomen dat de Molukken tot gesloten gebied moeten worden verklaard omdat de ongeregeldheden door mensen van buiten de Molukken worden veroorzaakt.

Wahid heeft gesuggereerd dat achter de onlusten op de Molukse eilanden Ambon en Halmahera hoge militairen en geldschieters zitten. Zij zouden volgens dr. T. Tomagala, adviseur van vice-president Megawati Soekarnoputri, de democratische hervormingen van Wahid willen voorkomen.

De regering van de VS heeft intussen laten weten dat Wahid zo snel mogelijk een einde moet maken aan het geweld op de Molukken.

Afgelopen week zijn op het eiland Halmahera honderd christenen gedood toen moslims een christelijk dorp op het eiland Halmahera aanvielen.

Volgens J. Sudarsono, de Indonesische minister van Defensie, zitten aanhangers van oud-president Soeharto achter de onlusten op de Molukken. Soeharto moest twee jaar geleden het veld ruimen en staat onder huisarrest wegens beschuldigen van corruptie.

Moslims uit Soerabaya zijn in mei in de Molukken aangekomen. Het gaat om zeker 2000 leden van de Laksar Jihad, 'strijders op Gods weg', die een heilige oorlog willen voeren tegen christenen. Omdat deze strijders zonder wapens op de Molukken zijn gearriveerd, menen waarnemers dat militairen op de achtergrond de Laksar Jihad steunen omdat het zonder hun hulp onmogelijk is dat grotere wapenstransporten plaatsvinden.

De Molukse regering in ballingschap RMS (Republik Maluku Selatan) eist van de Nederlandse regering dat zij diplomatieke stappen onderneemt om een internationale vredesmacht naar de Molukken te krijgen. Dat heeft RMS-president dr. F. Tutuhatunewa zondagmiddag verklaard.

De Molukse regering in ballingschap kwam gisteren voor spoedberaad bijeen om de dramatische situatie te bespreken. Volgens Tutuhatunewa is de situatie daar ernstiger dan een jaar geleden op Oost-Timor. 'Uit tal van dorpen zijn inmiddels duizenden vrouwen, kinderen en bejaarden op de vlucht geslagen de bergen in, in een poging te ontkomen aan de aanvallen van de Jihad-strijders.'

Volgens vice-president P. Thenu van de RMS is de Molukse gemeenschap het wachten beu en moedeloos van het cynisme waarmee de situatie op de Zuid-Molukse eilanden vanuit internationaal oogpunt wordt bezien.

'Als de Nederlandse regering nu geen concrete stappen zet in de richting van een vredesmacht voor de Molukken, dat zullen in Nederland buitenparlementaire acties volgen.'

Meer over