Gevangenisdominee bekneld in korset van subsidiegever

Gevangenisdominee Joop Spoor verzet zich krachtig tegen wat hij ziet als pogingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken om 'zijn' stichting Epafras in te lijven....

Het ministerie heeft hiermee zijn ongenoegen tot uiting gebracht over de ondeugdelijke begroting van Epafras, en de onwil van directeur Spoor om zich tegenover zijn broodheer te verantwoorden. Volgens Spoor rijgt Buitenlandse Zaken hem echter in een ambtelijk korset dat hem verhindert zijn werk naar behoren te doen.

Gisteren heeft Spoor in Den Haag met de Kamercommissie Buitenlandse Zaken gesproken over de gerezen problemen. Bij die gelegenheid legde hij de kritiek op zijn functioneren naast zich neer. Volgens het ministerie heeft Spoor zijn begroting veel te laat ingediend, en voldeed het stuk niet aan de gangbare normen.

Spoor zegt het ministerie al in november 2001 over zijn plannen voor dit jaar te hebben ingelicht, en de gevraagde onderbouwing wel degelijk te hebben geleverd. Hij geeft toe daarbij niet in detail te zijn getreden, maar dat zou samenhangen met de aard van de werkzaamheden. 'Ons product is het bezoeken van mensen in buitenlandse gevangenissen. Ik zou niet weten hoe we daar het rendement van moeten registreren.'

Als voorbeeld van de frictie tussen de budgettaire discipline die Buitenlandse Zaken hem wil opleggen en de werkelijkheid van alledag, noemt Spoor een recente casus. 'Pas heeft een Nederlander zich in een Engelse cel opgehangen. De zondag daarop hebben wij een rouwdienst gehouden in de betreffende gevangenis, in het bijzijn van zeshonderd Engelse en vijftien Nederlandse gedetineerden. Niemand zal betwisten dat dit een nuttig initiatief is geweest. Ook Buitenlandse Zaken niet. Toch wordt deze reis niet vergoed. Waarom niet? Omdat we er vier weken tevoren toestemming voor hadden moeten vragen.'

Woordvoerder Bart Jochems van het ministerie voelt 'een lichte mate van irritatie' bij deze voorstelling van zaken. 'Natuurlijk kunnen we best een bepaalde flexibiliteit bieden. Maar als subsidieverstrekker hebben we ook enig inzicht nodig in de manier waarop meneer Spoor zijn 360 duizend euro denkt te spenderen. Wij moeten ons op onze beurt tenslotte ook kunnen verantwoorden.'

Het ministerie komt Epafras 'op alle denkbare manieren tegemoet', aldus Jochems. Daarvan getuigt ook het voorschot van 161 duizend euro dat aan de stichting is uitgekeerd ter dekking van de meest noodzakelijke uitgaven. Het restant zal worden vrijgemaakt zodra de aangepaste begroting van Epafras is goedgekeurd.

Daarmee kan, klaagt Spoor, de opgelopen schade echter maar ten dele worden weggewerkt. 'Tot medio april hebben wij 400 gedetineerden bezocht, tegen 600 in heel 2001. Maar sindsdien ligt het raderwerk vrijwel stil. Met alle gevolgen voor onze geloofwaardigheid van dien.'

Barend de Ronden, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Epafras, heeft de controverse tussen de stichting en haar grootste donateur in de loop der jaren zien escaleren. 'Aan de ene kant staat de bevlogen predikant die al twintig jaar op een onorthodoxe manier werkt, aan de andere kant staat een ambtelijke organisatie die wil weten wat er met haar geld gebeurt. Een begrijpelijk verlangen. Maar Spoor voelde zich erdoor miskend. Wat mij betreft volkomen ten onrechte.'

Meer over