Gevangenen zijn 'boycot' van hun spreekbuis beu

Ze zit in jeugdgevangenis De Lindenhorst in Zeist en heeft een prijs gewonnen. Na drie weken heeft ze de beloofde walkman nog steeds niet ontvangen....

WIL THIJSSEN

Van onze verslaggeefster

Wil Thijssen

AMSTERDAM

Wat blijkt? Hoos heeft van de gevangenis het hele pakket met Themis Takes retour gekregen, met de mededeling dat de gedetineerden al lang zijn vertrokken. Dat is dus niet het geval. Met een boos telefoontje van Hoos en een fax met excuses van de directie van De Lindenhorst is de zaak niet afgedaan. Een onderzoekje wijst uit dat bijna de helft van alle gevangenissen het blad Themis Take weigert uit te delen onder de gedetineerden.

Het blad wordt uitgegeven door de stichting Themis, die de belangen van (ex)gedetineerden en verdachten zegt te behartigen. Eef Hoos is voorzitter. Hij heeft een straf van tien jaar uitgezeten vanwege een bomaanslag op Sijthof Pers en een aanslag op A. Duivesteijn, destijds wethouder in Den Haag, tegenwoordig Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Hoos noemt zichzelf 'niet het liefste klantje dat gevangenissen ooit hebben gehad'. Hij vermoedt dat hij daarom wordt tegengewerkt en heeft een kort geding aangespannen tegen de staat.

In het blad staan klachten van gedetineerden, bajespoëzie, verhandelingen van juristen en columns van bekende Nederlanders als Jan Marijnissen van de SP en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het blad wordt gefinancierd uit de opbrengsten van advertenties van de advocatuur en het bedrijfsleven. Van de oplage van 25 duizend exemplaren komt slechts de helft goed terecht, voornamelijk bij advocaten, journalisten en leden van de Tweede Kamer.

In de vrouwenvleugel van de Penitentiaire Inrichtingen Zwolle wordt het blad bij de in beslaggenomen spullen opgeborgen waar de gevangenen niet bij mogen. De jeugdgevangenis in Zutphen stuurt de postpakketten ongeopend retour.

Bij de meeste gevangenissen verdwijnt één exemplaar van Themis Take in de bibliotheek, die gedetineerden in groepen en niet langer dan een uur in de week mogen bezoeken. Hoos reageert kwaad: 'Zo wordt het lezen van mijn blad onmogelijk gemaakt.'

Een woordvoerder van landsadvocaat M. Dijkstra, die de gevangenisdirecties in het kort geding op 20 februari verdedigt, zegt dat het blad om personeelsredenen wordt geweigerd. Bladen die ongeadresseerd bij de poort van een gevangenis worden afgeleverd, komen niet voor distributie in aanmerking.

Een penitentiair inrichtingswerker, die als getuige is opgeroepen, ontkent dat. Hij schrijft in zijn getuigenverklaring dat hij in de Bijlmerbajes verschillende advertentiebladen, uitgaven van de kerk of het Humanistisch Verbond, een programmaboekje van Filmnet en de Strijdkreet van het Leger des Heils moest uitdelen, zonder dat die geadresseerd waren. 'De directie wil zijn blad gewoon niet', zegt hij. 'Hoos wordt geboycot omdat hij dingen schrijft die justitie liever niet aan gedetineerden laat lezen.'

De gevangenen zijn boos. Met de opheffing van de Nieuwsbrief van de Bond van Wetsovertreders, is Themis Take het enige platform voor meningen van (ex)gevangenen. Verschillende gedetineerdencommissies hebben Hoos handtekeningenlijsten gestuurd, waarmee de gevangenen zich op Themis Take abonneren. Zelfs mét naam, adres en celnummer komen veel bladen nog steeds niet bij de juiste personen terecht.

'Ik ontken niet dat wij tegen de inhoud van het blad aanlopen', zegt directeur C. Boeij van inrichting 'De Toorenburgh' in Heerhugowaard. 'Wij hebben er geen enkel belang bij om zijn misselijke blad aan onze gedetineerden uit te delen. We mogen geen censor zijn, dus iedereen die zich abonneert, kan het krijgen. We gaan Themis Take niet verbieden. Dat zou te veel eer zijn.'

Meer over