Gevangenen eisen in geding tegen staat behoud van loon

Ongeveer 130 gedetineerden uit de penitentiaire inrichting Zoetermeer willen met een kort geding voorkomen dat hun loon per 1 april omlaag gaat....

De verlaging had al per 1 januari moeten ingaan, maar is verschoven omdat Justitie in overleg met gevangenisdirecteuren niet tot een akkoord is gekomen.

De exacte inhoud van de nieuwe regeling is nog niet bekend, maar volgens de gedetineerden staat wel vast dat hun inkomen achteruitgaat. Volgens de voorlopige regeling gaat het basisuurloon omhoog, maar vervalt de toeslag die gevangenen tot nu toe kregen als er geen werk voorhanden was. Dat laatste komt juist vaak voor in de gevangenissen.

In de nieuwe regeling gaat volgens de gedetineerden hun loon in een werkeloze week omlaag van 54 gulden naar 25,20 gulden. Zij eisen voledige doorbetaling.

Meer over