Getuigenis liquidaties in kluis OM

Justitie heeft een verklaring in de kluis liggen van een cruciale criminele getuige, waarin staat dat de Joegoslaaf Sreten Jocic, bijgenaamd Jotcha, de Amsterdamse topcriminelen Sam Klepper en Jan Femer heeft geliquideerd....

Het college van procureurs-generaal (de top van het Openbaar Ministerie) weigert gebruik te maken van de zogenoemde kluisverklaring.

Dit zeggen bronnen bij politie en OM. Bij veel OM- en politiefunctionarissen is de weigering van de procureurs verkeerd gevallen. Zij vinden dat justitie tot het uiterste moet gaan om bovengenoemde zaken op te lossen. Justitie moet de tanden laten zien om het beeld weg te nemen dat de overheid machteloos staat tegenover de zwaarste criminelen. 'Het is zwichten voor de misdaad of keihard antwoord geven', aldus een van de zegslieden.

Om die reden is er ook grote verontwaardiging over het voorstel van de procureurs om Plooy over te plaatsen naar het buitenland. Het college vindt de beveiliging van de bedreigde officier te duur worden. Een verhuizing van Plooy zou bovendien de kou uit de lucht kunnen halen.

Critici beschouwen een overplaatsing van Plooy als een drama voor het imago van het OM. Deze officier is uitgegroeid tot het bekendste gezicht van justitie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Sinds augustus vorig jaar, toen justitie informatie kreeg over de beraming van de moord, wordt Plooy zwaar beveiligd. Hij heeft permanent een ploeg bewakers om zich heen.

Gebruik van de kluisverklaring van de getuige zou een belangrijke, mogelijk beslissende stap zijn in het onderzoek naar de bedreiging van Plooy en de reeks liquidaties in Amsterdam. De procureurs willen echter niet ingaan op de eis van de getuige om hem na het afleggen van zijn verklaring voor de rechter maximale bescherming te bieden. Binnen de grenzen van de wet zou dit wel mogelijk kunnen zijn, maar het college wil deals met criminelen vermijden.

Bovendien zijn de procureurs huiverig voor claims als de getuige toch om het leven wordt gebracht, ondanks een kostbaar beschermingsprogramma. Minister Donner van Justitie is geïnformeerd over de kwestie, maar beschouwt de afhandeling ervan als een bevoegdheid van het college.

De procureurs willen geen reactie geven. Volgens de woordvoerder zijn discussies over onderzoeken een interne aangelegenheid.

Sreten Jocic wordt momenteel vastgehouden in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. De Joegoslaaf werd in 2002 in Bulgarije aangehouden en uitgeleverd vanwege een celstraf die hij nog in Nederland moest uitzitten en zijn mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen op topcriminelen Sam Klepper en Jan Femer.

Volgens de politie lijkt Jocic vanuit de zwaar bewaakte cel nog steeds in staat orders te geven. Zolang het bewijs over zijn betrokkenheid bij de liquidaties niet rond is, wordt geprobeerd hem zolang mogelijk vast te houden. Om die reden is er een nieuw dossier over zijn handel in verdovende middelen gemaakt, waarvoor hij binnenkort in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Meer over