Gestrand op een Engelse hertog

HOE VAAK zal Frank Phillipson zich vandaag voor het hoofd slaan? Goed, hij is de winnaar van de Drvkproef, de onmogelijke kerstpuzzel van de Middelburgse Boekhandel de Drvkkerij en de Volkskrant....

Akkoord, Frank en de Testpaper-groep KPN Valley in Leidschendam behaalden een bijzonder fraaie score van 149 juiste antwoorden - in de historie van de als King William's Testpaper beroemd geworden puzzel een pas éénmaal eerder behaald resultaat. Maar toch.

Maar toch moet Frank Phillipson zich vandaag voelen als de kapitein die zijn schip langs levensgevaarlijke klippen loodste, het heelhuids door de bijna onpasseerbare branding stuurde, het door vliegende stormen, langs gemene stromingen en valse piraten manoeuvreerde - om uiteindelijk te stranden op een geniepig klein zandbankje.

Monique Eskens en Hans Vellekoop van Boekhandel de Drvkkerij, samen verantwoordelijk voor de Drvkproef, verbaasden zich tijdens het nakijken van de inzendingen weer over de getoonde zoekkracht en vasthoudendheid. Bij het thuisbrengen van eerste zinnen van soms tamelijk obscure boeken bijvoorbeeld, of de namen van speurdershulpjes uit ook al bijna vergeten detectives. Eskens: 'Je denkt: deze is niet te vinden. Maar ze vinden hem toch.'

Soms wisten de deelnemers zelfs meer juiste antwoorden te geven dan de vragenstellers hadden voorzien. 'Ecce Homo. Of toch niet?': Eskens en Vellekoop bedoelden prins Johan Friso. Maar ze hadden over het hoofd gezien dat er in 2001 discussie was geweest rond een schilderij van Jeroen Bosch (Ecce Homo) en ook dat een controverse was ontstaan naar aanleiding van de BBC-serie over Jezus Christus - Zie de mens. De vragensteller geklopt.

Frank Phillipson omzeilde alle valkuilen voorbeeldig. Hij vermeed fouten in de moeilijkste rubrieken, 'Wie of wat in 2001' en 'Wel binnen de lijntjes blijven'.

Zelfs op de voor veel deelnemers onoverkomenlijke 'Hattemse hindernis' uit de 'Unica' bleven hij en zijn KPN-vrienden overeind. Maar in het zicht van het eigen unicum, de Heilige Honderdvijftig, strandden Phillipson c.s. toch. Op een Engelse hertog.

Bij het tweede 'Lekker ding', de 'krijgshaftige Engelse hertog', dacht Phillipson aan de sandwich, naar Edward Montagu Sandwich. Maar die was graaf. Het vergeleken met andere kwesties tamelijk eenvoudige juiste antwoord: Beef Wellington, genoemd naar de hertog van Wellington, held van Waterloo. Ronduit tragisch. De zwaarste brokken verteerd, zich verslikt in een onschuldig stukje vlees.

Phillipson krijgt zijn kans op revanche. Eskens en Vellekoop buigen zich alweer over de Drvkproef 2002-2003. Liefhebbers, nog maar een nachtje of 300 slapen. En voor Frank is er, om een en ander te overdenken, het weekeinde Middelburg voor twee personen, met overnachting en diner bij De Koperen Ketel. Hele goede Beef Wellington, naar verluidt, bij De Koperen Ketel.

Meer over