Gesprek Verdonk en VVD-ereleden levert niets op

Een gesprek tussen een aantal VVD-ereleden en Rita Verdonk woensdagavond heeft niet tot een oplossing geleid in het conflict tussen Verdonk en de VVD....

ANP

Verdonk sprak in een Haags hotel enkele uren met de ereleden Henk Vonhoff, Frits Korthals Altes en Erica Terpstra. Doel was een uitweg te vinden uit de situatie die is ontstaan sinds Verdonk uit de VVD-fractie is gezet. De VVD wil dat ze haar Kamerzetel nu opgeeft of de partij verlaat. Verdonk weigert dat allebei.

Volgens Verdonk was de sfeer tijdens het gesprek goed, maar komt er geen tweede gesprek. Terpstra bevestigde dat.

Volgens een VVD-woordvoerder zal het hoofdbestuur van de partij zich nu zo snel mogelijk beraden over de zaak. Een van de opties is het royeren van Verdonk.

Meer over