Gespleten door oorlogen en nationalisme

1974 Staatshervorming Joegoslavië: provincie Kosovo krijgt zelfbestuur;..

11 Maart 1981 Opstand Albanezen in Kosovo voor meer bevoegdheden;

Augustus 1987 Slobodan Milosevic bezoekt Kosovo. Hij bespeelt de nationalistische gevoelens van de Serviërs door in een toespraak te beloven: ‘Niemand zal jullie ooit nog durven te slaan.’;

1989 Na een referendum maakt Belgrado een einde aan de autonomie van de provincie Kosovo;

1991-1995 Nieuwe Balkanoorlogen. Joegoslavië valt uiteen;

Februari 1996 Oprichting van het Kosovo bevrijdingsleger UCK;

Februari 1998 Belgrado begint een groot offensief tegen het UCK;

Februari 1999 Kosovo-conferentie in het Franse Rambouillet. Er komt een voorstel voor zelfbestuur binnen Joegoslavië. Belgrado tekent niet, omdat het vredesvoorstel voorziet in een NAVO-grondleger in Kosovo;

Maart-juni 1999 NAVO-bombardementen om leger en politie Joegoslavië te dwingen Kosovo te verlaten.

17 februari 2008 Kosovo roept de onafhankelijkheid uit. 69 van de 192 VN- lidstaten, ook Nederland, erkennen deze onafhankelijkheid.

Meer over