Gesjoemel met huizen in Parijs brengt Juppé in het nauw

De Franse premier Alain Juppé is verder in het nauw gebracht door onthullingen over de vriendjespolitiek bij de toewijzing van dure appartementen van de gemeente Parijs....

Van onze correspondent

Sjoerd Venema

PARIJS

Juppé heeft de publikaties in de Franse pers tot nu toe afgedaan als een politieke actie om hem onderuit te halen. De premier wees er zelfs op dat bevoordeling bij de woningtoewijzing op zich niet illegaal is. Ook na de nieuwe onthullingen zei Juppé 'niets te hebben verborgen en een gerust geweten te hebben'. Dat zijn familieleden in hetzelfde woonblok van de gemeente gehuisvest zijn, was volgens Juppé ook geen geheim: 'Daarvoor hoef je maar de namen op de brievenbussen te lezen.'

Hoe lang Juppé in de affaire kan doen alsof zijn neus bloedt, is onzeker. Een inmiddels opgerichte vereniging van Parijse belastingbetalers heeft in de zaak tegen de premier een aanklacht ingediend wegens machtsmisbruik. Het hangt nu van justitie af of het ook werkelijk tot een onderzoek en een eventuele rechtszaak komt.

Een strafzaak wegens politiek machtsmisbruik tegen Juppé, die deel uitmaakte van het Parijse gemeentebestuur, maakt volgens juridische deskundigen een goede kans tot slagen. Niet zozeer vanwege de toewijzing voor vriendenprijzen (de helft van de marktwaarde) van de appartementen aan zijn familie en zichzelf. Ook niet om de enkele tonnen die de gemeente aan Juppé woning liet verbouwen. Strafrechtelijk laakbaar is Juppés succesvolle poging de al zeer lage huur van de woning voor zijn zoon terug te brengen. Juppé beheerde de financiën in het Parijse gemeentebestuur.

Het schandaal van de vriendjespolitiek binnen het luxueuze gemeentelijke woningbestand van Parijs - al omgedoopt in 'Chiractown' - heeft ook andere andere kopstukken van de gaullistische partij RPR in opspraak gebracht. Allereerst Jacques Chirac onder wiens burgemeesterschap het corruptiesysteem op poten werd gezet. Zelfs nu hij president is, huurt Chirac voor een spotprijs een luxueuze gemeentewoning die speciaal voor hem werd aangekocht. Ook zijn opvolger als burgemeester Jean Tibéri blijkt niet brandschoon. Twee kinderen van Tibéri zitten in sociale woningen, maar bezitten ieder twee grote privé-appartementen die voor veel geld zijn verhuurd.

De stroom onthullingen heeft er bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen toe geleid dat rechts in Parijs zijn hegemonie is kwijtgeraakt. Zes van de twintig arrondissementen zijn na twaalf jaar in linkse handen gekomen. Tibéri heeft inmiddels aangekondigd dat het luxe gemeentelijke woningbestand zal worden verkocht.

De schade aan het imago van president Chirac en premier Juppé is aanzienlijk, te meer omdat tegelijkertijd een ijverige onderzoeksrechter niet stil zit in een andere corruptiezaak waarbij de gaullistische RPR betrokken is. Dat onderzoek betreft de voor de gaullistische partijkas bestemde smeergelden bij de sociale woningbouw in Parijs en het departement Hauts-de-Seine van ex-minister Pasqua.

Deze week heeft de onderzoeksrechter een huiszoeking laten verrichten in het hoofdkwartier van de door Chirac opgerichte RPR, waarvan Juppé sinds vorig jaar de leiding heeft. De onstuitbare onderzoeksrechters en de langzaam ontwakende publieke opinie kunnen ertoe leiden dat ook in Frankrijk bij schandalen niet alleen - zoals in het verleden - hoge ambtenaren als zondebok sneuvelen, maar ook de positie van de verantwoordelijke politici in gevaar komt.

Meer over