Geschiedenis

De organisatie voor onderwijsvernieuwing Codename Future heeft een peiling laten houden over de eventuele aanwezigheid van Jorge Zorreguieta tijdens een mogelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima (de Volkskrant, 20 maart)....

ZWOLLE Koos Nuninga

In dat geval kan de uitkomst van deze peiling een zorgelijk teken aan de wand zijn voor de maatschappelijke positie van het vak geschiedenis. Wellicht is het gebrek aan empathie jegens de slachtoffers van mensenrechtenschendingen wel te verklaren vanuit een gebrek aan kennis over de geschiedenis van Argentinië en Latijns-Amerika in zijn geheel. In dat geval dient er een herwaardering te komen voor het vak geschiedenis, met name op middelbare scholen. En binnen het vak zou een andere prioriteitsstelling moeten komen. Het geschiedenisonderwijs zou minder Eurocentrisch dienen te zijn en meer moeten aansluiten bij onderwerpen uit het verleden die nog steeds een sterke relevantie hebben voor het heden.

Meer over