Geringe steun voor taks Europa

De EU-landen moeten in de toekomst een Europese belasting invoeren, zodat de Europese Unie niet langer afhankelijk is van het handjeklap tussen de EU-leiders over de meerjarenbegroting....

Volgens Schüssel wordt het naarmate de EU groter wordt steeds moeilijker overeenstemming te bereiken over de begroting. Invoering van een Europese belasting zou volgens hem een eind maken aan de eeuwige strijd tussen de netto-betalers en de netto-ontvangers in de EU. Nu krijgt de EU slechts 10 procent van de middelen uit de afdracht van een deel van de douanerechten uit de lidstaten.

De rest komt uit de nationale begrotingen en die staan volgens Schüssel steeds meer onder druk. ‘Als we op deze wijze doorgaan, lukt het niet meer,’ stelde de Oostenrijkse premier vast. Volgens hem zou het geld mogelijk uit een belasting op de luchtvaart moeten komen.

Schüssel wil dat de Europese Commissie in 2008 met een voorstel komt. Afgesproken is dat de Commissie dan nog eens de meerjarenbegroting voor 2007-2013 onder de loep neemt.

Minister Zalm van Financiën reageerde sceptisch op het idee. Volgens hem voelen de meeste EU-landen er niet voor. ‘Als je Europa dichter bij de burger wil brengen, is dit niet het eerste waaraan je denkt.’ Hij wees er ironisch op dat de Tachtigjarige Oorlog is begonnen met het invoeren van de tiende penningen door de Hertog van Alva.

Schüssel erkende dat er vooralsnog weinig animo bestaat onder de EU-landen, die liever de hand op de knip willen houden. In het Europees Parlement bestaat wel ruime steun voor het idee, dat al veel langer leeft.

De EU-leiders bereikten eind vorig jaar met veel moeite een akkoord over de meerjarenbegroting van de EU, maar dat voorstel werd woensdag met overweldigende meerderheid door het europarlement afgewezen. Volgens parlementsvoorzitter Borrell blijft het parlement, dat het vetorecht heeft over de begroting, echter bereid te onderhandelen.

Het parlement en de EU-landen gaan nu onderhandelen over een compromisakkoord. Vrijwel alle fracties willen dat er meer geld op tafel komt dan de 862 miljard euro waarover de EU-leiders een akkoord bereikten.

Maar het gaat niet alleen om de hoogte van het budget, beklemtoont Albert Jan Maat, begrotingsspecialist van het CDA. ‘Waar we vooral op uit zijn, is meer efficiëntie. We begrijpen ook wel dat veel lidstaten moeite hebben de tering naar de nering te zetten.’

Volgens hem wil het parlement dat er meer flexibiliteit komt in de begroting, zodat geld dat op bepaalde posten overblijft, ook voor andere posten gebruikt kan worden.

De europarlementariërs willen verder dat er meer controle komt op de uitgaven. Die zou moeten worden versterkt doordat de ministers van Financiën van de EU-landen voortaan een verklaring tekenen dat de Europese fondsen in hun land correct zijn besteed. Afgezien van Zalm voelen de ministers van Financiën daar echter niet voor.

Meer over