Georgiwingt rebelse regio Adzjarin gareel

Met 37 jaar is hij de jongste president van Europa, maar het tempo waarmee MichaSaakasjvili orde op zaken stelt in Georgietuigt van daadkracht....

Na een vijf dagen durend conflict waarbij een militaire confrontatie dreigde, heeft Aslan Abasjidze, leider van de opstandige Georgische regio Adzjarigisteren zijn rebellie opgegeven.

De 65-jarige Abasjidze, die gedurende veertien jaar alle wetten en regels van de regering in Georgian zijn laars lapte, boog voor de 36-jarige man die in november al de Georgische president Sjevardnadze verjoeg. 'We zijn weer getuige geweest van een revolutie zonder bloedvergieten', zei Saakasjvili gisteren.

'Ik ga nooit, ik strijd met alle middelen', blufte Abasjidze nog in de ochtenduren, maar dat zijn zelf gecrede koninkrijk snel afbrokkelde kon hem toen al niet meer ontgaan. Op straat protesteerden duizenden tegen zijn bewind, tal van zijn politie-en legerdivisies kozen de zijde van Saakasjvili en voorheen loyale parlementsleden keerden zich tegen hem.

Rusland, dat Abasjidze ruim tien jaar steunde, gaf door middel van een aanbod tot politiek asiel een even duidelijk signaal aan de oude vriend af.

Teneinde het in potentie machtige Georgiklein' te houden, wakkerde Moskou tot voor kort het separatisme in opstandige Georgische regio's aan. Mede daardoor wisten Zuid-Ossetin Abchazien autonome status te verwerven en kon Abasjidze in Adzjariijn gang gaan.

Hij weigerde belasting af te dragen aan Tbilisi en benutte de havenstad Batoemi voor omvangrijke wapen-en oliesmokkel. Bij wijze van kredietbrief gunde AbasjidzeRusland een militaire basis nabij Batoemi.

De vroegere Georgische president Sjevardnadze wenste zich niet aan de kwestie-Adzjarie branden, maar na de door Saakasjvili geleide rozenrevolutie van november zijn de krachtsverhoudingen in Georgialsook in de opstandige regio's, gekanteld. Gesterkt door de harde acties waarmee de president bezig is zijn land te zuiveren van corruptie en nepotisme, lijken ook inwoners van de autonome regio's meer dan ooit bereid de strijd aan te binden met oude machtskaders.

Demonstranten in Batoemi scandeerden gisteren massaal 'Misha, Misha', de koosnaam van Saakasjvili. Met het sluiten van universiteiten, het uit de lucht halen van tv-stations en het instellen van een avondklok had Abasjidze de woede onder de bevolking slechts vergroot. De Verenigde Staten en Rusland hadden de leider van Adzjarie voorbije dagen meermalen gemaand bloedvergieten onder de burgerbevolking te vermijden.

De relatie tussen Georgin Adzjarierd afgelopen weekeinde op scherp gezet, toen Abasjidze in reactie op een grote legeroefening van Georgiangs de grens met Adzjaririe bruggen lietdie de regio verbinden met het moederland. Nachitsjevanblazen Saakasjvili liet daarop weten dat Abasjidze tien dagen de tijd had het gezag van Tbilisi te erkennen. Zoniet, dan dreigde de president nieuwe verkiezingen in de regio uit te schrijven en zonodig ook het leger te zullen inzetten.

Gisteren had Saakasjvili het ultimatum plots ingekort van tien dagen naar enkele uren, dreigend dat anders een bloedbad zou volgen. Dat de jongste president van Europa hoog spel durfde te spelen, kwam waarschijnlijk doordat Rusland had laten weten zich niet militair in de kwestie te zullen mengen en doordat hij veel krediet geniet bij de Verenigde Staten.

Bush liet meermalen weten dat Saakasjvili de aangewezen man is om democratische hervormingen te laten overwaaien naar andere voormalige sovjet-staten.

De bravoure en daadkracht waarmee Saakasjvili het conflict in Adzjariaar zijn hand wist te zetten, versterkt eens te meer zijn machtsbasis en stimuleert verdergaande democratische hervormingen in de regio. Bij zijn inauguratie in januari liet hij weten dat uiteindelijk alle regio's het gezag in Tbilisi zullen moeten erkennen, waarbij hij nadrukkelijk refereerde aan Abchazin Zuid-OssetiBeide afvallige regio's zullen de knieval van Abasjidze als een schot voor de boeg opvatten.

Meer over