Geopend: veiling van 70 duizend thuiszitters

Cadans zet overmorgen honderden thuiszittende verpleegkundigen en schoonmakers in de etalage. Het GAK biedt 180 arbeidsgehandicapte grafici aan en over anderhalve week nog eens 38 duizend uitkeringsgerechtigden....

Van onze verslaggevers Bart Dirks Gijs Herderscheê

De veiling van liefst 70 duizend werklozen en arbeidsgehandicapten is begonnen. Aanbieders zijn de vijf uitvoerders van WW en WAO. Gegadigden voor de klus zijn honderden uitzendbureaus, bemiddelingsbedrijven op de arbeidsmarkt en sociale werkplaatsen.

Zij willen de groep van 70 duizend in 2001 weer aan het werk helpen. Tot hun grote blijdschap zien ze die lucratieve opdrachten niet langer automatisch gegund aan de arbeidsbureaus, die ook op de veiling moeten bieden. De 'openbare aanbesteding van reïntegratie-trajecten' is een direct gevolg van de reorganisatie van de sociale zekerheid.

De advertenties zijn amper verschenen, of de aanbesteders worden al overstelpt met reacties. 'Op onze voorlichtingsbijeenkomst waren driehonderd gegadigden', aldus de zegsman van het GAK. Bij het GUO hebben zich al 130 kandidaten voor 2500 trajecten gemeld.

Sinds de aankondiging van de privatisering schieten de reïntegratiebedrijven als paddestoelen uit de grond. Volgens onderzoeksbureau Regioplan richten nu ruim vierhonderd bedrijven zich op de bemiddeling van WAO'ers; nog eens tweehonderd leggen zich toe op werklozen en bijstandsgerechtigden. Met Ernst & Young heeft Regioplan op internet een 'reïntegratiemonitor' geopend met gegevens per bemiddelingsbedrijf.

Hoewel deze bedrijven trappelen van ongeduld om het bijna-monopolie van de arbeidsbureaus definitief te breken, houden ze zich op de vlakte over hun kansen. 'Ik vind het aanmatigend om te zeggen: we halen zo-en-zoveel trajecten binnen', zegt manager R. Adamowicz van Randstad Werkgelegenheidsdiensten. 'Maar we doen absoluut mee. Ik hoop dat de verschuiving van uitzendbureaus naar nieuwkomers groot is.'

De arbeidsbureaus zijn echter ook strijdvaardig. 'Wij schrijven op alle groepen in. We hebben een bewezen staat van dienst', verklaart een woordvoerder. Maar hij erkent dat de arbeidsbureaus alleen maar marktaandeel kunnen verliezen.

Ook de aanbesteders benadrukken dat. Naast ervaring en de prijs-kwaliteitverhouding kijken zij expliciet naar de prestatiegerichtheid van de bieders op de veiling. 'De arbeidsbureaus moeten dus echt aan de bak om opdrachten te houden', waarschuwt de zegsman van GUO en Cadans.

De bemiddelingsbureaus verplichten zich minimaal 35 procent van de afgesproken groep aan een baan te helpen. Lukt dat niet, dan volgt korting op de betaling. Dit kan leiden tot verharding van het sanctiebeleid voor uitkeringsgerechtigden. Zij mogen aangeboden werk niet afslaan. Doen ze dat toch, dan dreigt een korting op de uitkering of zelfs beëindiging ervan. De bemiddelingsbedrijven hebben, anders dan de arbeidsbureaus nu, financieel belang bij medewerking van de uitkeringsgerechtigden. 'Het is goed mogelijk dat het strafbeleid manifester wordt', zegt de woordvoerster van het Lisv, dat de uitvoering van WW en WAO coördineert.

Meer over