Generaal VS verwijt overheid Irak onbekwaamheid

De Amerikaanse bevelhebber van de coalitietroepen in Irak, generaal John Vines, maakt zich grote zorgen over het functioneren van de Iraakse overheid....

In een interview met The New York Times, dat vrijdag is gepubliceerd, stelt Vines dat in Irak het leger en de veiligheidsdiensten aanmerkelijk beter zijn georganiseerd dan de ministeries. De bevelhebber zet vraagtekens bij de wijze waarop de ministeries de troepen ‘steunen, betalen, bevoorraden en voorzien van water, munitie, reserveonderdelen en wapens’.

Volgens Vines zijn de departementen van Binnenlandse Zaken en Defensie in hun functioneren aanmerkelijk minder bekwaam dan de veiligheidstroepen en militairen bij het uitvoeren van hun taken in het veld. Vines zegt dat de ministeries in hun werk nog heel wat progressie moeten maken voordat ze zelfstandig kunnen functioneren.

Verder maakt de generaal zich zorgen over het sektarisch denken bij de overheid in het Arabische land. Hij zegt dat het nog te vroeg is om te oordelen of de soennieten, sjiieten en Koerden in staat zullen zijn om een regering te vormen die de belangen behartigt van alle Irakezen.

Vines constateert wel dat de ministeries bij veiligheidsdiensten bekwame mensen vervangen door personen die ideologisch verwant zijn met de topfunctionarissen bij de departementen. Op aandringen van de Amerikaanse militairen maakt het Iraakse ministerie van Defensie inmiddels meer werk van het rekruteren van soennieten voor het leger. In het militaire apparaat zijn op dit moment de Koerden en sjiieten het best vertegenwoordigd.

Meer over